Facebook Twitter WhatsApp

Namaz haqqında şer

Namaza gəl, namaza

Namaz dinin dirəyi,

Qul olmağın gərəyi.

Sevindirir mələyi

Namaza gəl, namaza.

 

İnsan dərtdən qurtulur,

Qəlbi imanla vurur.

Rəbbimiz razı olur

Namaza gəl, namaza.

 

Gözün nuru namazdır,

Gözləmə vaxtın azdır.

Mələyə savab yazdır

Namaza gəl, namaza.

 

İnsanın səadəti,

İmanın əlaməti,

İstəsək səlaməti

Namaza gəl, namaza.

 

Haqdan uca xitabdır,

Ədası çox savabdır.

Qəbrimizdə cavabdır

Namaza gəl, namaza.

 

 

Ruhumuzun qidası,

Qəlbimizin cilası,

Möminlərin duası

Namaza gəl namaza.

 

Hər kəs namaza möhtac,

Məhşərdə başlara tac.

Möminlər üçün Merac

Namaza gəl, namaza.

 

 

Könülləri şən edər,

Pisliklərdən mən edər,

Həmən hüzura gedər

Namaza gəl, namaza.

 

Namaz uca bir payə

Məhşərdə olur sayə

Vasitə deyil, qayə

Namaza gəl, namaza.

 

Haqqa et ibadəti,

Böyükdür fəziləti.

Qaçırma cəmaəti.

Namaza gəl, namaza.

 

Kim doğru namaz qılmaz,

Hikmətdən nəsib almaz,

Asanca hüzur tapmaz

Namaza gəl, namaza.

 

Namaz şəfa hər dərdə,

Cəhənnəm üçün pərdə,

Qılmaq gərək hər yerdə,

Namaza gəl, namaza.

 

Namaz imanın başı,

Axıt gözündən yaşı.

Ərit qəlbdəki daşı

Namaza gəl, namaza.

 

Üzlər örtülür nurla,

Vücud çevrilir surla,

Huşu ilə şüurla

Namaza gəl, namaza.

 

Ölüm üzr anlamaz,

Yaşlı və gənc ayırmaz,

Dünya heç kimə qalmaz

Namaza gəl, namaza.

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину