Facebook Twitter WhatsApp

Əsr Namazı

Əsr Namazının Qılınışı
(8 rükətdir. 4 rükət sünnət,4 rükət fərz)
Dörd rükət sünnətin qılınışı Dörd rükət fərzin qılınışı
1-ci Rükət 1-ci Rükət

-Niyət edilir

-Təkbir gətirilir

-Sübhanəkə oxunur

-Əuzu Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Zamnı-surə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

-İkinci rükət üçün ayağa qalxılır

-Qamət gətirilir

-Niyət edilir

-Təkbir gətirilir

-Sübhanəkə oxunur

-Əuzu Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Zamnı-surə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

-İkinci rükət üçün ayağa qalxılır

2-ci Rükət 2-ci Rükət

-Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Zamnı surə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

-Oturulur (İlk oturuş)

-Əttəhiyyətü oxunur

3-cü rükət üçün ayağa qalxılır


-Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Zamnı surə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

-Oturulur (İlk oturuş)

-Əttəhiyyətü oxunur

3-cü rükət üçün ayağa qalxılır

 

3-cü Rükət 3-cü Rükət

-Sübhanəkə oxunur

-Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Zamnı-surə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

4-cü rükət üçün ayağa qalxılır

-Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

4-cü rükət üçün ayağa qalxılır

4-cü Rükət 4-cü Rükət

-Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Zamnı surə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

-Oturulur (Son oturuş)

-Əttəhiyyətü oxunur

-Salli və Barik oxunur

-Rəbbənə atina duası oxunur

-Salam verilir

Ara vermədən, bir şey oxumadan Allahümmə əntəssəlamü.... oxunduqdan sonra dərhal ayağa qalxılıb Fərz qılınır.


-Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

-Oturulur (Son oturuş)

-Əttəhiyyətü oxunur

-Salli və Barik oxunur

-Rəbbənə atina duası oxunur

-Salam verilir

Allahümmə əntəssəlamü.... dedikdən sonra üç dəfə istiğfar deyilir. Ayətəl kürsi oxunub təsbeh çəkilir. Sonra dua edilərək namaz tamamlanır.


Kitablarımız Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən yoxlanışdan keçərək, nəzarət markası ilə markalanmışdır.

В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину