Facebook Twitter WhatsApp

Rəsulullahın bütün ataları mömin idi

Sual: Rəsulullah əfəndimiz, Həzrəti İbrahimin soyundan gəldiyinə görə, Həzrəti İbrahimin atası Azər də kafir olduğuna görə, necə olur ki, Rəsulullahın mübarək nuru bir kafirə keçə bilir? Peyğəmbərimizin bütün ataları mömin deyildimi?
CAVAB
Rəsulullah əfəndimizin anası, atası və atalarının hamısının təmiz bir mömin olduğu, ayəti-kərimə və hədisi-şəriflərlə sabitdir. Bunun əksini söyləmək, bu xüsusdakı nassları inkar etmək sayılır.


Geniş məlumat üçün tıklayın.

Atam və atan atəşdir” hədisi-şərifini alimlər iki cür izah edirlər:

1- Bu hədisi-şərif, Əbu Ləhəbin Cəhənnəmdə olduğunu bildirir. Çünki ərəblər əmiyə də ata deyirlər. (Əl müstənəd)

2-
 Bu hədisi-şərif, imanlı olduqları bildirilmədən əvvəl, ictihadla söylənmişdi. İmanlı olduqları sonradan bildirildi. (Mirati-kainat) [Həzrəti Xadicənin iki uşağı üçün də belə buyurmuşdu. Cəhənnəmdə olmadıqları sonradan bildirildi. (Əhvali ətfalil-müslimin)]


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину