Facebook Twitter WhatsApp

İyirmi saniyədə edəcəksən?

Cüneydi Bağdadi həzrətlərinə bir gün şeytan deyər ki:

- Ya Cüneyd, sənin qədər yüksək dərəcəyə çatan başqa bir böyük şəxs tanımıram. İyirmi ildir ki, sənə heç bir istəyimi etdirməyə müvəffəq ola bilmədim, bunu necə bacardın?

Cüneydi Bağdadi həzrətləri dedi ki:

- Rədd ol get lənətlənmiş! İndi də məni özünü bəyənmə xəstəliyinə salaraq məhv etmək istəyirsən! İyirmi ildə edə bilmədiyini iyirmi saniyədə edəcəksən?