Facebook Twitter WhatsApp

Donuz əti yemək haramdır

Sual: Donuzun hər kəsə, ipək və qızılın kişilərə haram edilməsinin hikməti nədir?

CAVAB

Dinimizdə bir şey haramdırsa, hikmətini bilməsək də onun haram olduğuna inanmaq lazımdır. Muhamməd əleyhissəlamın peyğəmbər olaraq bildirdiyi şeylərə ağıla uyğun olduğu yaxud təcrübə ilə aydın olduğu üçün inanmaq iman olmaz. Çünki bu ağılı təsdiq etmək deməkdir. Haramlarda mütləq bədənə zərər verən bir şey axtarılmamalıdır!

Donuz hər cür nəcisi yeyən çox çirkin bir heyvandır. Zərərli olduğu üçün tək Azərbaycanda deyil, avropalılar da bir kimsəni təhqir etmək üçün “Donuz” deyərlər.

Tövratda donuz əti qadağan edildiyi üçün bu günki Yəhudilər belə donuz əti yeməzlər.

Bu gün tibb insana ən çox zərər verən və xəstəlik verən ətin donuz əti olduğunu təsbit etmişdir.

Donuz əti yeyənlərdə (öd kisəsi iltihabı, apendisit, bağırsaq iltihabı, müxtəlif çibanlar, oynaq xəstəlikləri, damar sərtliyi, revmatizm, qrip, təzyiq, qəlb xəstəliyi, infarkt kimi) müxtəlif xəstəliklərin görüldüyü meydana çıxmışdır.

Donuz ətində olan böyümə hormonunun xərçəngə səbəb olduğu ortaya çıxmışdır. Donuz əti ilə keçən tirişinoz (donuz qurduyla əlaqədar xəstəlik) xəstəliyinin bu gün belə müalicəsi yoxdur.

Donuz lenti (tenya), mədə və bağırsaq yolu ilə qana keçərək, göz, beyin kimi önəmli orqanlarda ağır xəstəliklərə, hətta ölümə səbəb olur.

Donuz əti yeyənlərdə, qısqanclıq hisslərinin itdiyi, namusunu qısqanmadığı təsbit edilmişdir. Donuz yağı, E vitaminini birdən-birə yox edər. İnsan, E vitaminindən məhrum qalanda nəsli sönər, E vitamininin yoxluğu sevgini, eşqi yox edər.

E vitaminin nöqsanlığında kişilərdə qısıqlıq, qadınlarda uşaq salma xəstəliyi ortaya çıxır. E vitamini yağlardakı acılaşmaya mane olur.

E vitamini tükənəndə A vitamini acılaşmanı önləyə bilməz. A vitamininin yoxluğunda da cinsiyyətə mənfi yöndə təsir edir.  Donuz əti və yağı yeyənlərdə xarakter dəyişikliyinin də ortaya çıxdığı da təsbit edilmişdir.

Donuz ətinin digər heyvan ətlərinə heç bir üstünlüyü yoxdur. Üstəlik həzmi çətin, zülal dəyəri çox azdır.

Donuzun daha başqa zərərləri də təsbit edilsə, yenə də “Mütləq bu səbəbdən ötrü donuz haram edilmişdir” deyilə bilməz.  Ancaq heç zərəri təsbit edilməsə də dinimiz qadağan etdiyi üçün donuz ətini yemək haramdır.

İpək və qızılın kişilərə haram edilməsi səbəbinə də bu tərəfdən baxmaq lazımdır.

Sual: Donuz əti yeyərkən bəsmələ çəkmənin hökmü nədir?

CAVAB

İbni Hacəri Məkki həzrətlərinin Zəvacir adlı əsəri ilə bir neçə kitabdan aldığımız küfrə səbəb olan söz və işlərdən bəziləri bunlardır:

Qəti haram olduğu bilinən bir şeyi yeyib içərkən bəsmələ çəkməkdir. Məsələn şərab içərkən və ya donuz əti yeyərkən Bəsmələ çəkmək küfrdür.

Kafirlərin dini ayinlərini, bayramlarını bəyənməkdir.

Məşhur bir harama halal, məşhur bir halala haram demək, məsələn donuz yağı halal, üzüm suyu haram demək də bunlardandır.

Donuz yağına halal deyənlər

Sual: Rəşad Xəlifə deyilən Misirli məzhəbsizin qurduğu ondoqquzçuluq dinindəkilər, “Allah Qurani-Kərimdə donuz ətini haram edir, yağına haram demir. Donuz yağı halaldır” deyirlər.  Donuz əti haramdırsa yağı necə halal olur?

CAVAB

Bu sözdə bir neçə səhv vardır:

Birincisi məntiq, müqayisə səhvidir. Bir heyvan leşdirsə əti pis, yağı təmiz olmaz. Rəşad Xəlifənin məntiqi ilə Allahu təala yalnız ətinə haram dedi, yağına və ya pisliyinə demədi deyə, donuzun pisliyinə halal deyilər?

İkincisi, haram edilmiş heyvanların hamısını Qurani-Kərimdə tapmaq mümkündürmü? Məsələn, Qurani-Kərimdə köpək əti qadağan edilmir, ilan, qırxayaq, qartal kimi heyvanların haram olduğu yazılmır. Qurani-Kərimdə tapa bilmədim deyə Allahın Rəsulunun haram etdiyi bu heyvanlara halal deyilərmi? İnanmadıqları Qurani-Kərimdə məalən buyurulur ki:

“İxtilaflı bir işin hökmünü öyrənmək üçün Quranı-Kərimə və Sünnəyə baxın!” (Nisa 59)

“İxtilaflı şeyləri insanlara açıqlayasan deyə bu Kitabı sənə endirdik” ( Nəhl 44,64)

“Rəsula itaət edən, Allaha itaət etmiş olar” (Nisa 80)

“O Peyğəmbər gözəl şeyləri halal, çirkin şeyləri haram edər.” (Əraf 157)

Allahu təala sadəcə Qurani-Kərimə baxın demir, Sünnəyə də baxın, Rəsuluma tabe olun deyir. Qurani-Kərimi o açıqlayar deyir. Allahın bu ayələrinə inanmayan Qurani-Kərimə və Allaha inanmış olur?  Bunun üçün “Tək Quran” deyən azğınlar, qətiyyən Qurana və Allaha inanmırlar. Hədisi-şəriflərdə hansı heyvanların yeyilib yeyilməyəcəyi açıqca bildirilmişdir.  Qurani-Kərimi açıqlamaq lazım olduğu kimi hədisi-şərifləri də açıqlamaq lazımdır. Quranda, “Bilmirsinizsə alimlərdən soruşun” da buyurulur. (Nəhl 43)

Bu ayələr Rəsulullahın sözünün dində dəlil olduğu kimi, alimlərin də dəlil olduğunu bildirir. Bunları dəlil olaraq qəbul etməyən Qurana necə inanmış olar? “Yalnız Quran” deyənlər Allaha, Qurana və Onun Rəsuluna inanmayan təsəttür düşməni kəslərdir. Rəsulullahın sözünü qəbul etməyənlərin kafir olduqları yenə Qurani-Kərimdə bildirilir:

“Allah ilə Rəsulunun əmrlərini bir-birindən ayırıb ikisi arasında bir yol tutmaq istəyən kafirdir.” (Nisa 150, 151)

19-cu inadkar  edərək deyir ki:

Donuz yağının haram olmadığını, Allahın elçisi Rəşad Xəlifə, 6-cı surənin 145 ilə 146-cı  ayəsini bir-biri ilə müqayisə etmişdir.

CAVAB

O ayələr yeni endi? Rəsulullah əfəndimiz o ayələri necə açıqladı? 1400 ildir minlərlə İslam alimi gəldi. Hansı İslam alimi donuz yağına halal dedi? 146-cı ayədə Yəhudilərə əti yeyilən heyvanlardan qoyun və malın iç yağının haram edildiyi bildirilir. Buradan donuz yağının halal olduğuna necə müqayisə edilə bilər? Nə deyə Rəşad Xəlifənin müqayisəsinə inanırsan, Rəsulullahın bildirdiyinə inanmırsan? Allahu təala, Rəsuluna vəhy ilə bildirmiş, O da bizə bildirmişdir. Allaha inanan vəhyə də inanar. Rəsulunun sözləri vəhyə dayanır. (Nəcm 4)

19-cu yenə inadla deyir ki:

Məncə içki günah deyə üzümü qadağan etmək kimi, donuz əti günah deyə yağını, dərisini və gerisini qadağan etmək mənasızdır.

CAVAB

Dini hökm haqqında səncə, məncə olarmı? O zaman insan sayı qədər din olar. Buna da din deyil, dinsizlik deyilir. Dində nəql əsasdır. Din bilgiləri zamanla dəyişməz. Allah və Rəsulunun sözləri sənəddir. Buna görə bizim kimilərin Qurani-Kərim haqqında fikirləri etibarsızdır. Çünki hədisi-şərifdə, “Quranı öz görüşünə görə açıqlayan kafir olar” buyurulur.

Donuzlu pişik yeməkləri

Sual: Pişik yeməklərində donuz əti də olur. Pişiyin bu yeməyi yeməsi günah olurmu?

CAVAB

Heyvana heç bir şey günah olmaz. Bunu yedirənə də günah olmaz. Donuz əti olmayanları seçmək yaxşı olar.

Donuz yağı yeyilməz

Sual: “Mən rəsulam, yəni peyğəmbərəm”  deyəcək qədər yolunu azan və batil bir din quran Misirli Rəşad Xəlifə“Donuzun əti haram, amma yağı halaldır, çünki Quranda donuzun yalnız ətinin haram olduğu bildirilir, yağı  və başqa yeri deyilmir” deyir. Donuzun əti haram olanda, yağı, bağırsaqları və bağırsaqlarındakı pislikləri halal olar?

CAVAB

Əlbəttə halal olmaz. İslam alimləri, “Bidət əhli Qurani-Kərimi anlaya bilməz” buyurur. Qurani-kərim sanki Konstitusiya kimidir. Konstitusiya qanunlarla açıqlanar. Ayəti-kərimələr və hədisi-şəriflər  ümumiyyətlə şərtsiz söylənər. Şərtsiz deyiləndə bəzi şərtləri olar. Məsələn  Qurani-Kərimdə, “Qan haramdır” buyurulur. Buradan hər cür qanın haram olduğu aydın olmaz. Rəsulullah əfəndimiz, (sallallahü aləyhi və səlləm)  axan qanın haram olduğunu bildirmişdir. Qaraciyər və bir qan anbarı olan dalağın içindəki qanın haram olmadığını açıqlamışdır. Ətlərin içində olan qanlar da haram deyildir. Yenə eyni ayəti-kərimə də, başqa heyvan tərəfindən öldürülən heyvanın da yeyilməyəcəyi bildirilir. Bunun şərtlərini də Peyğəmbər əfəndimiz belə açıqlayır:

“Öyrədilmiş ov itini Allahın adını xatırlayaraq ov üzərinə göndərdiyiniz vaxt, sənin üçün tutduğu ovu öldürmüş olsa belə onu ye! Ancaq it tutduğu ovu yemiş isə o yeyilməz, çünki tutduğu ovu özü üçün tutmuş olar.” (Buxari)

Bu hədisi-şərifin şərhini də fiqh alimləri kitablarında yazmışdırlar:

Təlim verilmiş bir it bir dovşanı öldürüb gətirsə, baxılar, əgər özü üçün öldürmüşsə, yəni bir azını yemiş isə o yeyilməz. Heç toxunmadan gətirmiş isə yeyilir. Onun üçün itə alışıb dovşanı yeməsin deyə, bişmiş ət verirlər. Bunları ayəti-kərimədən və hədisi-şərifdən biz necə çıxardarıq?

Yenə ayəti-kərimədə kəsilmədən ölən heyvanın yeyilməyəcəyi bildirilir. Peyğəmbər əfəndimiz bunun istisnasının olduğunu açıqlayıb buyurur ki:

“Sizə iki meytə (heyvan leşi) və iki qan halal qılındı. İki meytə balıq və çəyirtkə, iki qan da qaraciyər və dalaqdır.” (İbni Macə)

Peyğəmbər əfəndimiz bunu açıqlamasaydı elmihal kitablarından işin doğrusunu öyrənməsəydik, balıq yeyə bilməzdik. Qanı açıqlamasaydı, dalağı yeyə bilməzdik. Hələ ayəti-kəriməni dərk edə bilməyib dalağa haram deyənlər var.

Rəşad Xəlifə bidət əhlinin ən pisidir. Quranı anlaması əsla mümkün olmaz. “Donuzun sadəcə əti haramdır” deməsi bunu açıqca göstərir. Demək donuzun nəcasətinə də halal deyə bilər. Qurani-Kərimdə yazmır deyə, köpək ətinə halal deyən zındıqlar az deyildir. Allahu təala, Peyğəmbər əfəndimizi niyə göndərdi? O, Qurani-Kərimi açıqlamasaydı, köpək ətinin haram olduğunu kim haradan biləcəkdi? Çinlilər kimi, önümüzə nə həşərat çıxsa yeyərdik. O halda, ayəti-kərimələrin və hədisi-şəriflərin açıqlamaları olan mötəbər elmihal kitablarıyla əməl etməliyik.

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину