Facebook Twitter WhatsApp

Qız adları

Qız adları və mənaları:

Andiyə: Saleh, Cənnətlik.

Afət: İnsanların önləyə bilmədiyi böyük fəlakət.

Afitab: Günəş işığı.

Ahu: Ceyran, maral.

Aişə: Bolluq içində rahat yaşayan.

Aminə: Qorxusuz.

Arzu: İstək, həsrət. İstənilən bəyənilən qadın.

Asiyə: Dirək, kədərli qadın.

Aslı: Təməlli, köklü.

Aslıxan: Xan soyundan olan.

Asuman: Göy, göy qübbə, səma.

Atiyə: Hədiyyə, vermə, yaxşılıq.

Atifət: Bir səbəbi olmadan hiss edilən sevgi.

Ayfer: Ay işığı.

Ayla: Qadın, xanım.

Aylin: Ayın ətrafından görülən işıqlı dairə.

Aynur: Ay kimi parlaq.

Aypəri: Pəri kimi gözəl.

Aytən: Ay kimi parlaq rəngli.

Ayşəgül: Güləc, gül kimi rəngli, canlı və rahat ömür sürən.

Ayşən: Nəşəli, parlaq, sevimli.

Azimət:Gediş. Təqva yolunu seçən.

Azra: Bakirə.

Banu: Ev qadını.

Begüm: Hörmət dəyər qadın, xanım.

Behiye: Gözəl, cazibədar qadın.

Bənan: Barmaqla göstəriləcək qədər gözəl.

Bengi: Sonsuz, narkoman.

Bəraət: Edilən xeyirli bir iş üzündən əfv etmək üzrə verilən qarşılıq.

Bərən: Quzu.

Bərin: Mənən çox yüksək, uca yaradılışlı.

Bərirə: Ehsan sahibi, sadiq.

Bərna:Gənc, cəsur, cavan.

Besamət: Gülər üzlü.

Betigül: Gül kimi iy verən məktub.

Betül: Kişilərdən çəkinən, ibadətə düşkün, namuslu və çox təmiz qadın. Həzrəti Fatimə və Həzrəti Məryəmin ünvanı

Bəyxatun: Xaqanın xanımı.

Beylem: Çiçək demədi, bukət, təqdim etmə.

Bəyza: Çox ağ, çox təmiz, parlaq.

Bilgə: Bilgisiylə davranışları bir-birinə uyğun gələn.

Bilgəxatun: Dərin bilgi sahibi qadın.

Binnaz: Çox nazlı.

Birgül: Tək və bənzərsiz gül.

Buket: Demət, çiçək demədi.

Burc: Təzə dal, filiz.

Burçin: Dişi maral.

Burcu: Gözəl iy verən.

Büşra: Müjdə, sevinc, xeyirli xəbər. Tələsik, tez.

Canan: Sevgili, dilbər, könül verilən. Təsəvvüfdə Allah.

Cangül: İş açıcı.

Cavidan: Sonsuz, ölümsüz, əbədi.

Ceyda: Yaralı, hər kəsə yaxşılıq edən.

Cəyran: İncə şəkilli, gözəl gözlü bir maral cinsi.

Cahanfər:Cahanı işıqlandıran çox gözəl qadın.

Dərya: Dəniz, çox bol, bir çox.

Dəstəgül: Gül dəstəsi, çiçəl buketi.

Dəclə: Böyük çay. İraqda dənizə tökülən bir çay.

Didar: Üz,çöhrə, surət, görüş, göz, görmə gücü.

Dilara: Könül alıcı, sevgili.

Dilbər: Gözəl, sevgili, könül çəkici.

Dilbəstə:Könül bağlamış, aşiq.

Dildade: Könül vermiş, düşkün, tutqun.

Dildar: Könülü hökm altında tutan sevgili.

Dilruba:Könül qapan,  hər kəsi özünə bağlayan.

Dilsafa: Könülü fərah kədərsiz.

Dilşad: Könülü sevincli, ürəyi şən.

Dilşikar: Könül ovlayan, özünə bağlayan.

Dürdanə:İnci dənəsi, inci səpən.

Əbru: Qaş.

Əda: Rəftarı xoş, nazlı.

Əfsər: Tac.

Əla: Sarıya çalar şabalıdı.

Əlif: Ərəb əlifbasının ilk hərfi, dost, tanış.

Əməl: Güclü arzu, ümid edilən şey.

Ərva: Çox gözəl,son dərəcə cəsur və igid  adam.

Əsma: Adı olan.

Əsra: Gecə səfərinə çıxan.

Fatimə: Özü və nəsli Cəhənnəm atəşindən kəsilmiş.

Fəzilət: Ərdəm, yaxşı xasiyyətlərin və üstün xüsusiyyətlərin hamısı.

Fərdiyə: Tək və bənzərsiz.

Fərah: Bol, geniç, şən, açıq.

Feray: Parlaq, işıqlı ay.

Fərhundə: Uğurlu müqəddəs.

Fəriha: Sevincli, fərah.

Fərihan: Razı, məmnun, sevincli.

Ferişte: Mələk.

Ferzane: Hakim, filosof, bilgin, alim.

Figən: Çiçək dəstəsi, kölgə edən.

Fitnat: Zehin açıq tez qavrayışlı.

Firdevs: Səkkiz Cənnətdən biri, qızıl və gümüşdəndir.

Firkat: Ayrı olan, sevgidən uzaq qalan.

Fulya: Gözəl qoxulu bir nərgiz.

Füruzan: Çox parlaq, aydınlıq, parlayan, nurlu.

Füsun: Sehr, əfsun.

Füsunkar: Ovsunlayıcı gözəl.

Qazal: Maral, ceyran, ahu.

Könül: Qəlb.

Gözdə: Gözə girmiş, bir böyüyün sevib bəyəndiyi.

Gülbanu: Gül xanım.

Gülbərk: Gül yarpağı.

Gülbin: Gül fidanı, gül budağı, gül bağçası, güllük.

Gülbiz: Gül saçan, gül səpən.

Gülçöhrə: Gül üzlü, üzü gül kimi xoş.

Gülcamal: Üzü gül kimi gözəl.

Gülçiçək: Gül kimi təzə, çiçək təzəliyə daşıyan.

Gülçin: Gül yığan, gül yığıcı.

Güldemət:Gül buketi, gül dəstəsi.

Gülendam: Gül kimi incə, uzun, gözəl bədənli.

Güləsər: Üzündə təbəssüm əskik olmayan.

Gülfam: Çəhrayı, gül rəngində.

Gülfem: Gül dodaqlı, gül ağızlı.

Gülfər: Gül kimi parlaq.

Gülfeşan: Gül saçan.

Gülfidan:Gül kimi gənc.

Gülhiz: Gül yetişdirən.

Gülistan: Gül bağçası, güllük.

Gülizar: Gül yanaqlı.

Gülnar: Qatlı və böyük gül, böyük çiçək.

Gülnaz:Gül kimi incə və zərif, nazlanan.

Gülsima:Gül üzlü.

Gülsüm: Üzü dolğun. Ümmügülsüm: Gülsümün anası.

Gülter:Yeni açılmış gül.

Gülşən: Gül bağçası, gülistan.

Güzidə: Seçkin, seçilmiş, seçmə.

Həcər: Daş, qaya parçası.

Xəticə: Erkən doğulan qız uşağı.

Halə: Ayın ətrafında görülən işaq halqası.

Halənur: İşıqlı, aydınlıq dairə, halə.

Hamiyət: Milli qürur və şərəf.

Xandan: Gülən, şən.

Xandə: Gülən, lağ edən.

Hariqə:Təbiət xarici meydana gələn fövqəladə hadisə.

Hasna: Çox gözəl qadın.

Havər:Gün şərqi, ortaq.

Havlə: Güclü, qüvvətli, taqətli, qüdrətli.

Həvva: Bir şeyin kamilliyi, yetkin. Həzrəti Adəmin xanımı.

Hayrunnisa: Qadınların  xeyirlisi, yaxşısı.

Hədiyyə: İkram olaraq verilən şey.

Hicran: Ayrılıq, ayrılığın verdiyi unudulmaz acı.

Hicrət: Bir ölkədən başqa ölkəyə köç etmiş olan.

Hilal: Yeni ay.

Xoşəda: Davranışı xoş, hərəkəti gözəl.

Xoşəndam: Boyu posu gözəl, görünüşü düzgün.

Xoşqədəm:Gözəl ayaqlı, uğurlu.

Xoşnəva: Gözəl səsli.

Xoşnigar: Şirin, gözəl baxışlı.

Huban: Gözəllər. Gözəl olan.

Huri: Cənnət qızı kimi gözəl.

Huriyə: Çox gözəl.

Hülya: Xəyal.

Hümeyra: Kiçik qırmızı. Həzrəti Aişənin ünvanı.

Hürrəm: Təzə, şən, sevincli. Gülər üzlü.

Hürriyyət: İradəsinə görə qərar verən. Özünə və başqasına zərər verməyəcək şəkildə sərbəst.

Hüsna: Ən gözəl, çox gözəl.

Hüsnügül: Gül kimi gözəl.

Hüveyda: Açıq-aşkar, bəlli.

Itri: Qoxulu, gözəl qoxulu.

Iclal: Hörmət və böyüklük göstərən, ikram edən.

Iffət:Namuslu, halalı istəyən, haramdan qaçan.

Ikbal: Bəxt açıqlığı, işlərin yolunda getməsi.

Irəm:Şəddatın Cənnət deyə etdirdiyi məşhur bağça.

Jalə: Çiy, şəbnəm.

Jülidə: Saçı dağınıq.

Qədər: Xeyrin və şərin Allahdan gəldiyinə inanmaq.

Kəriman: Kərimin çoxulu, kərəmi çox, comərd.

Kövsər: Maddədən və mənən çox, nəsli sıxlıq.Cənnətdəki məşhur hovuz.

Kezban: Ev qadını.

Qismət: Taleh, nəsib, qədər.

Qüdrət: Qüvvət, taqət, güc, varlıq, səlahiyyət, qabiliyyət.

Kutan: Müqəddəs, xoşbəxt.

Kübra: Ən böyük ən əzəmətli.

Kündəm: İtaətli, hörmətli.

Laləzar: Lalə bağçası.

Lamiha: Paylayan, parıldayan, parlaq.

Leman: Titrək.

Lerzan: Titrəyən, titrək.

Lətafət: Lətiflik, xoşluq, yumşaqlıq.

Leyan: Rahatlıq, lüks həyat.

Leyla:Uzun və qaranlıq gecə.

Mahinev: Yeni doğulmuş ay.

Mahiye: Aylıq.

Mahpeyker: Ay üzlü parlaq və nur üzlü.

Mahru: Ay kimi parlaq üzlü.

Maidə: Qurulmuş hazır süfrə.

Makbule: Qəbul olunmuş, bəyənilmiş.

Maral: Dişi maral.

Mayda: Narin incə şəkilli.

Mebşurə: Üzü gözəl, əndamlı.

Məfharət: İftixar edən.

Məfkurə: Çatılmaq istənən ən uca məqsəd.

Mehlika: Ay üzlü.

Mehparə: Ay parçası.

Mehtap: Ay işığı. 

Mehveş: Ay kimi gözəl.

Melahat: Gözəl üzlü.

Melda: İncə və təzə.

Mələk: Günahsız, halım səlim.

Məlis: Bal arısı.

Menfusə: Çox xoş, çox xoşa gedən, ən gözəl.

Meriç: Ege dənizinə tökülən çay.

Merve: Kəbə yaxınındakı kiçik təpə.

Məryəm: Dininə bağlı.

Mesadət: Xoşbəxt. 

Mestinaz: Süzgün baxışlı.

Mevhibə:Bəxşiş, ehsan, hədiyyə.

Meysere: Zənginlik, rahatlıq.

Mihman: Qonaq.

Mihriban:Sevən, gülər üzlü.

Mihrimah:Günəş ilə ay.

Mihrinaz: Çox nazlı.

Mimoza: Yarpağına toxunanda toplanan bir çiçək.

Mualla: Uca, yüksək.

Muattar: Gözəl qoxulu.

Muazzəz: İzzət və şərəf sahibi, qiymətli.

Məhəbbət: Sevgi.

Muhaddərə: Namuslu, iffətli, örtülü müsəlman.

Müqəddər:Alın yazısı inanan.

Müqəddəs:Mübarək, təmiz.

Mübəccəl: Ucaltılmış, böyüdülmüş.

Mübərra:Təmizə çıxarılmış, açıqca ifadə edilmiş.

Mübəşşər: Müjdələnən, yaxşı xəbər verilib sevindirilən.

Mübəyyən: Açıqlanmış, ortaya çıxarılmış.

Müjdə:Yaxşı xəbər sevincli xəbər.

Müjgan:Kirpiklər.

Müjgən: Kirpik.

Münəvvər:İşiqlandırılmış, mədəni və bilgili, aydın.

Müntəha:Nəticə, son yer.

Mürüvvət:İnsanlıq, mərdlik, sevincli günlərini  görmə.

Müşərrəf: Şərəfli qılınmış.

Müvəddəd: Sevgi, dostluq, məhəbbət.

Müyəssər: Asanca edilən nəsib olan.

Müzəhhər:Çiçəkli, çiçək açmış, çiçəklənmiş.

Müzəyyən: Bəzəkli, bəzənmiş.

Nadidə: Görülməmiş, az tapılar, çox qiymətli.

Naxşıdil: Könül naxışı.

Nalan: İnləyən, ağlayan, üzülmək, fəğan edən.

Narin: incə şəkilli, nəzakətli.

Nazan: Nazlı, naz edən.

Nazəndə: Naz edici, nazlı.

Nazənin: Çox nazlı, zərif, incə şəkilli.

Nazik: İncə, zərif.

Nazikendam: Zərif şəkilli.

Nazilə: Aşağı enən.                                            

Nazlı: Naz edən.

Nebahat: Şan və şərəf sahibi.

Necla: Qız övlad.

Nedrət: Az tapılan, nadir.

Nəhar: Gündüz.

Nemika: Məktub.

Nəriman: Pəhləvan, qəhrəman, igid.

Nermin: Yumşaq, zərif, nəzakətli.

Neslihan: Padşah soyundan gələn.

Neslişah: Şah nəslindən.

Nesrin: Çöl gülü, misir gülü, van gülü.

Nəşə: Sevinc içində olan.

Nəşidə: Məşhur misra, beyt, mənsumə.

Nəval: Taleh, qismət, bəxt açıqlığı. Ehsan, hədiyyə.

Nəvbahar: İlk bahar.

Nəvbəxt: Talehi yeni.

Nəvbər: Yeni yetişmiş  turfanda tərəvəz, meyvə.

Nəvcahan: Təzə, gənc, cavan.

Nəvəda: Hər kəsdən ayrı bir ədası olan.

Nəvin: Yeni, çox yeni, yeni şey.

Nəvinbal: Təzə yeni yetişmiş fidan.

Nəvinur: Müxtəlif görünüşdə işıqlar.

Nəvres: Yeni bitən, gənc təzə.

Nəvsal: Yeni il.

Nəvvare:Nurlu, işıqlı, parlaq, ağac çiçəyi.

Nəzafət: Təmizlik, paklıq.

Nəzahət:Təmizlik, paklıq, iç təmizliyi, incəlik, riqqət.

Nəzakət: Nəzakətlilik, zəriflik, incəlik, tərbiyə, ədəb.

Nida: Səslənən.

Nigahban: Gözcü, gözətçi.

Nigar: Rəsm, naxış, rəsm kimi gözəl.

Nihal: Fidan, gənc. Fidan kimi incə.

Nihan: Gizli, sirr, örtünməsi lazım olan yerləri örtən.

Nilgün: Göy rəngli.

Nilüfer: Bir su bitkisi.

Niran: Atəş, parlaqlıq.

Nur: İşıq, parıltı, aydınlıq, nur.

Nuran: İşıqlı, nurlu, aydın.

Nuray: Ay işığı kimi.

Nurbanu: İşıqlı xanım, nurlu xanım.

Nurcahan: Cahanın nuru,  kainatın işıqlı, parlaq, nurlu.

Nurçin: İşıqlı.

Nurhan: Aydın hökmdar.

Nurhəyat: Parlaq həyat.

Nurpəri: Üzü nur kimi parlayan pəri kimi gözəl.

Nurşən: İşıq kimi şən və gülər üzlü.

Nurşin: Çox ləzzətli.

Nükhet: Gözəl və xoş qoxu.

Özgə: Başqa, xarici, yaxşı, gözəl, zarafatçı, cana yaxın.

Özlem: Həsrət. Yenidən görmə arzusu.

Pakize: Çox təmiz, xoş və gözəl saf, yaxşı, ləkəsiz.

Pendiyə: Öyüd verən.

Peren: Ülkər ulduzu.

Pəri: Çox gözəl, cazibədar.

Pəridə: Uçaraq yüksəlmiş, rəngini atmış.

Pərixan: Pəri padşahı.

Rahimə:Möminlərə çox yazığı gələn qadın.

Rahşan: Parlaq, parlayan.    

Rana: Gözəl, xoş görünən.

Ravza: Bağça, yaşıllığı çox, çiçəkli bağça.

Rayiha: Qoxu, gözəl qoxu.

Refxan: Varlıq içində yaşayan, bolluq içində olan.

Rəmidə: Ürkmüş, qorxmuş, ürkək, qorxaq.

Rəngin: Rəngli, boyalı, gözəl.

Rasidə: Ərimiş, yetişmiş, yetkinləşmiş.

Reyhan:Ruzi, mərhəmət, gözəl qoxu. Reyhan.

Riqqət:İncəlik, zəriflik.

Rugeş: Canlı üzlü, təzə üzlü.

Ruken: Gülər üzlü, müjdə verən.

Rukiyə: Ovsunlayıcı gözəllikdə.

Rumeysa: Böyük ulduz.    

Ruşən: Aydın, parlaq, bəlli, aşkar, ortada.

Ruzənin: Çiçək kimi gözəl üzlü.

Rüveyda: Xoş, incə, zərif.

Rüveyha: İncəlik, zəriflik.

Səadət: Qovuşan, xoşbəxt.

Sabahat: Latif, üzü gözəl, camal sahibi.

Sabia: Yeddinci.

Saniyə:İkinci.

Sara:Xalis, qatıqsız, saf.

Sare: Sıçrayan, atlayan.

Satıa: Meydana çıxan, yüksələn, nur saçan, parlaq.

Səda: Səs.

Seha: Əli açıq, comərd.

Səxavət: Comərdliyi sevən.

Səhər:Gecənin son altıda biri olan vaxt ki, bu vaxt edilən dualar qəbul olar.

Sekinə: Könlü rahat.

Salamat: Sağlamlıq, xoşbəxtlik, qurtuluş, sakit olma.

Səlma: Sülhsəvər, itaətli, yaxşı yolda.

Selvican: Selvi sevən, selvi canlı.

Samahat: Comərd, xeyirxah.

Səmra: Əsmər, qumral rəngdə, əsmər gözəli.

Səna: Tərifləmə, mədh  etmə.

Səniyyə:Yüksək, uca.

Serap: İşığın əks olunmasından doğan yanılma.

Sevde: Əsmər gözəli.

Sibel: Buğda başağı.

Suna: Kişi ördək. Əndamlı.

Suzan:Yaxan, yanan.

Süəda: Səadətli, qutlu, uğurlu. Səidin çoxluğu.

Sükeyne: Səssiz, sakit başlı,vüqarlı.

Sülün: İncə zərif.

Süməyyə: Ammar ibn Yasərin anası. Ilk İslam şəhidi.

Sündüs: Qızıl və gümüş tellə işləməli ipək parça.

Süveyda: Qəlbin ortasındakı qara ləkə.

Şahdanə: Xoşbəxt, bəxtiyar, dindar, təmiz ürəkli.

Şahika:Dağ təpəsi, dağ zirvəsi.

Şahmələk: Gözəllər gözəli.

Şaziment: Xüsusiyyətləri kimsəyə bənzəməyən.

Şəbnəm:  Gecə nəmi, çiy, nən, rütubət.

Şahnaz: Çox nazlı.

Şəhriban: Şəhrin ən böyük əmiri, vali.

Şəmsinisa: Qadınların günəşi.

Şərməndə: Utancaq.

Şərmin: Utanan, sıxılan.

Şərmizə: Kiçik insan birliyi.

Şətarət: Şənlik, nəşəli olma, sevinc.

Şeybə: Ağ saçlı, qoca, saçı ağ olmuş.

Şeyda: Aşiq, tutqun. Sevgidən ağılını itirmiş.

Şeyma: Bədənində xal, əlamət olan.

Şirin: Dadlı, cana yaxın, sevimli.

Şule: Alov, parıltı.

Şükran: Təşəkkür edən, minnətdar qalan.

Şükufə: Çiçək kimi gözəl, tumurcuq.

Tifligül:Qönçə gül.

Tirajə: Göy qurşağı.

Tuba: Cənnət ağacı.

Tülin: Güzgü.

Tükan: Padşaha səltənətdə ortaqlıq edən həyat yoldaşı.

Ulya:Çox uca.

Ülfət: Dost olan, yaxınlıq hiss edən.

Üməymə: Kiçik ana.

Ümmüxan: Hökmdarın anası.

Vəcahət:Gözəl üzlü, etibarlı, şərəfli.

Vədia: Əmanət.

Vədidə: Dost, sevgili. Çox sevən.

Vəsamət:Gözəl olan.

Vəsilə: Vasitə olan.

Vildan: Yeni doğulmuş uşaq.

Vuslat: Dostuna, sevdiyinə qovuşan.

Yadigar: Dost xatirəsi.

Yarıdil: Könül dostu, içdən yoldaş.

Yəlda: Uzun və qara.

Yəldəm: Tez, çevik.

Yeşim: Sərt və qiymətli yaşıl daş.

Zəhra: Üzü ağ və parlaq, nurani üzlü.

Zəkavət: Tez anlayan, tez qavrayan.

Zərafət: Nəzakətlilik, incəlik, zəriflik.

Zərəngül: Qızıl kimi gül.

Zərişdə: Qızıl tel.

Zərrin: Qızıla bənzəyən, qızıl kimi parlaq və qiymətli.

Zeynəb: Görünüşü və qoxusu gözəl,yetkin və dolğun. 

Ziba: Bəzəkli, yaraşıqlı gözəl.

Zinnur: Nur sahibi, nurlu, işıqlı, parlaq, bəxtiyar.

Zişan: Şanlı, məşhur, çox tanınmış.

Zübeydə:Ən seçmə, öz, xülasə, cövhər.

Zülal: Saf, aydın.

Züləyha: Tez gedən, yolda bənzərini keçən.

Zülfibar: Dağılmış, yayılmış saç.

Zülfiyar: Sevgilinin saçı.

Zümrüt: Yaşıl rəngdə, şüşə parlaqlığında bir bəzək daşı.


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину