Facebook Twitter WhatsApp

Yeni Müsəlman olan

Sual: Yeni Müsəlman olan bir əcnəbi dostum var. Buna ilk əvvəl nəyi öyrətməliyik?
CAVAB
İlk əvvəl imanı, yəni Allahu təalanı, Onun sifətlərini, Rəsulullah əfəndimizin Allahın Peyğəmbəri olduğunu, Amentüdə bildirilən altı əsası, sonra da İslamın beş şərtini öyrədib namaz qılmasını təmin etməlidir. Çünki bir hədisi-şərif tərcüməsi belədir:
(Kitab əhli olan bir qövmə vəzifələ gedincə, əvvəl, La ilahə illəllah Məhəmmədin Rəsulullah deməyə dəvət et. Bunu qəbul etsələr, gündə beş vaxt namazın fərz olduğunu bildir. Bunu da qəbul etsələr, Allahın Müsəlmanların zənginlərindən alınıb kasıblarına verilən zəkatı fərz etdiyini söylə. ) [Buxari, Müslim, Əbu Davud]

Bu hədis-i şərifdə əvvəlcə, Allaha imanla birlikdə Rəsulunu da təsdiq bildirilmişdir. Rəsulullahı təsdiq etməyən mömin və müsəlman ola bilməz.

Sual: Yeni müsəlman olanın və ya yetkin olan uşağın, əvvəl Kəlmeyi-şəhadət söyləməsi və bunun mənasını öyrənib, inanması lazımdırmı?
CAVAB
Bəli lazımdır. Bundan sonra, Əhli-sünnə alimlərinin kitablarında yazılı olan etiqad, yəni iman edilməsi lazım olan məlumatları öyrənib, bunlara inanması lazımdır.

Sonra Əhli-sünnənin dörd məzhəbindən birinin kitablarında yazılı olan fiqh məlumatlarını, yəni İslamın beş şərtini və halal, haram olan şeyləri öyrənməsi və bunlara inanması və uyğun yaşaması lazımdır. Bunları öyrənmək və uymaq vacib olduğuna inanmayan, əhəmiyyət verməyən mürtəd olar. Yəni kəlmeyi-şəhadət gətirərək müsəlman olduqdan sonra, təkrar kafir olar.

Nikahlı müsəlman bir qız, yetişkin olduğu zaman, Müsəlmanlığı bilməzsə, nigahı pozulur. Yəni mürtəd olar. Allahu təalanın sifətlərini ona bildirməlidir. O da, təkrar etməli və (bunlara inandım) deməlidir. (Dürr-ül-muxtar)

İbni Abidin həzrətləri bunu açıqlayarkən deyir ki:
Qız kiçik ikən, ana-atasına tabe olaraq müsəlmandır. Yetişkin olunca, ana-atasının dininə tabe olması davam etməz. İslamiyyəti bilməyərək yetişkin olunca, mürtəd olar. İman ediləcək şeyləri eşidib də, inanmamış kimsə, kəlimə-i tövhid söyləsə, yəni (La ilahə illəllah Muhammədun Rəsulullah) desə, müsəlman olmaz. (Amentu billah ...) də olan altı şeyə inanan və (Allahu təalanın əmrlərinin və qadağan hamısını qəbul etdim, bəyəndim) deyən kimsə müsəlman olar.

Hər müsəlman, uşaqlarına Amentü'yü əzbərlətməli, mənasını yaxşıca öyrətməlidir! Uşaq bu altı şərti öyrənməz və inandığını söyləməzsə, yetkin olduğu zaman müsəlman olmaz, mürtəd olar.

Yalnız Allaha inandım demək kafi deyil. Amentüdə bildirilən altı xüsusdan birini, məsələn qədəri inkar edən, kafir olar, bütün yaxşı əməlləri yox olar. (Rədd-ül-muxtar)

Sual: Kafir (Məni İslama uyğun dəfn edin) desə, mömin sayıla bilərmi?
CAVAB
Xeyr. Kəlmeyi-şəhadəti və ya mənasını söyləsə bəli.

Sual: Yeni Müsəlman oldum, fiqh məlumatlarım yoxdur, hər şeyi yeni öyrənirəm, küfrə səbəb olan şeylərin heç birini də bilmirəm. Bilməyərək küfrə salacaq bir şey etsəm və ya söyləsəm, mənim vəziyyətim o zaman nə olar? Bilməyərək etsəm imanımı itirmiş olarammı?
CAVAB
Xeyr imanınızı itirmiş olmazsınız. Polşa kimi bir yerdə, yeni Müsəlman olmuş bir kimsə, əlbəttə küfrə salan bir çox şeyi bilə bilməz. Bilmədiyi üçün də dərhal ona küfrə düşdün deyilməz. Yaxşı nə etməli? (Allahu təalaya və Rəsuluna və Onun Allahu təaladan gətirdiklərinin hamısına inandım, bəyəndim, qəbul etdim. Allahu təalanın və Rəsulunun dostlarını sevirəm və düşmənlərini sevmirəm demək kafidir.) Dinimizin bildirdiyi bir şeydə şübhəyə düşən kimsə, (Allahu təala və Onun Peyğəmbəri, bu şey ilə nəyi bildirmək istəmiş isə, eləcə iman etdim, inandım) deməlidir.

Qeyd: Digər maddələrdə Amentü'nün bu 6 əsası haqqında geniş məlumat verilmişdir.

Səcdənin əhəmiyyəti
Sual: Bir müsəlman olmayan, səcdə ayəsini dinlədikdən sonra tilavət səcdəsi etsə, bu kimsəyə müsəlman oldu deyilə bilər mi?
CAVAB
Bəli, müsəlman olduğu aydın olar. (Bezzaziyye, İbni Abidin)

Yenə bunun kimi, namazlarını camaatla qılan bir kimsənin Müsəlman olduğu aydın olar, çünki İslamiyyətdən əvvəlki haqq dinlərdə namaz tək qılınır, camaatla qılınmazdı. (İ. əxlaqı)

Dinimizdə zahirə, görünüşə görə hökm verildiyi üçün, bir müsəlman olmayan bunları quruluşun tərəfindən müsəlman olduğuna hökm edilər. Yoxsa batil inancından imtina etmədikcə, dinimizin bildirdiyi xüsuslara iman etmədikcə, yalnız bunları etməklə müsəlman olmuş olmaz. Müsəlman görünmək üçün münafiqlik da etmiş ola bilər, amma küfrünü müəyyən edən bir sözü, hərəkəti görülmədikçə, dünyada ona Müsəlman rəftarı edilər.


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину