Facebook Twitter WhatsApp

Allahın rəhməti lazımsız deyil

Sual: Bir yoldaş, "iman etmək üçün kəlimə-i şəhadətdəki Muhəmmədin Rəsulullah sözünə ehtiyac yoxdur, la ilahə illəllah demək bəs edər" dedi. İslamın birinci şərtində kəlimə-i şəhadətdə Muhammədun Rəsulullah yoxdurmu? Amentü'nün sonunda, (Əşhədu ən la ilahə illəllah və əşhədu ənnə Muhammədən əbduhu və rəsuluh) demirik mi? Belə iman səhih ola bilərmi? Kəlimə-i şəhadətin mənası nədir?
CAVAB
Söz-i şəhadətin mənası budur:
(Mən şəhadət edirəm ki, yəni görmüş kimi bilirəm və bildirirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur. Və yenə şəhadət edirəm ki, Məhəmməd əleyhissalam Onun qulu və rəsuludur.)

Peyğəmbərlərə iman, imanın şərtidir. Bunlardan birinə belə inanmayan müsəlman ola bilməz. Məsələn Həzrəti Adəm peyğəmbər deyil deyən Müsəlman deyil.

(Muhəmmədin Rəsulullah lazım deyil) demək, İslamiyyətin bildirdiyi şeylərə inanmayın deməyin başqa şəklidir. Çünki, (Muhəmmədin Rəsulullaha lazım deyil) demək, haşa Allahu təalanı cahilliklə ittiham etmək olar. Lazım olmasaydı, kəlimə-i şəhadətdə, Təhıyyatda, azanda, ayələrdə, hədisi-qüdsidə dəfələrlə heç bildirilər dimi?

İnanmaq təbirinin bir mənası da bəyənmək deməkdir. Dində bildirilən bir xüsusa inandığı halda, bəyənməyən imanı gedər. Məsələn sünnə olan saqqal-ı şərifə inandığı halda, bəyənməyən dindən çıxar. Yaşayış qaldı ki, dinin sahibini, peyğəmbərini bəyənməyən müsəlman ola bilsin.

(Məhəmmədin Rəsulullaha lazım deyil) demək, Allahın rəhmətinə lazım deyil deməkdir yoxsa Allaha , Qurana , Peyğəmbərə də mi inanmayın demək olar? Quran-ı Kərim başdan sona qədər Rəsulullah əfəndimizi tərifləyir. Bu mövzudakı üç ayəti-kərimə tərcüməsi belədir:
(Biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik.) [Ənbiya 107]

(De ki, ey insanlar, mən, Allahın hamınız üçün göndərdiyi elçisiyəm.) [Əraf 158]

(Biz səni bütün insanlara müjdə verən və qorxudan bir peyğəmbər olaraq göndərdik, lakin insanların çoxu bunu bilmir.) [Səba 28]

Rəsula tabe olmaq şərtdir
(Muhəmmədin Rəsulullaha lazım deyil) demək, Rəsulullaha tabe olmağa lüzum yox demək ola bilərmi? Allahu təala dəfələrlə, Muhəmməd əleyhissalama iman edib tabe olmağı əmr edir, əməl etməyən müsəlman ola bilməz, kafir olar buyurur. Bir neçə ayəti-kərimə tərcüməsi belədir:
(Rəsuluma tabe olun ki, doğru yolu tapın!) [Nur 54]

(De ki, "Allaha və Peyğəmbərə itaət edin! Əgər [tabe olmayıb] üz çevirsələr, [kafir olarlar] Əlbəttə Allah kafirləri sevməz.) [Al-i İmran 32]

(Allah və Elçisi, bir işdə hökm verincə, artıq inanmış qadın və kişiyə, o işi öz istəyinə görə, seçim, seçmə haqqı qalmaz.) [Əhzab 36]


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину