Facebook Twitter WhatsApp

İman azalıb çoxalmaz

Sual: İman azalıb çoxalar mı?
CAVAB
İmam-ı Rəbbani həzrətləri buyurur ki:
İman qəlbin təsdiqi və qəlbə yaxın olduğundan, azalması, çoxalması olmaz. Azalıb çoxalan bir inanc, iman olmaz. Buna zənn deyilir. İbadətləri, Allahu təalanın sevdiyi şeyləri etməklə iman cilalanır, nurlanar, parlayar. Haram işləyincə, bulanır, ləkələnir. O halda, çoxalmaq və azalma, əməllərdən, işlərdən ötəri, imanın cilasının, parlaqlığının dəyişməsidir. Özündə azalıb çoxalmaq olmaz. Cilası, parlaqlığı çox olan imana çox dedilər. Bunlar, sanki, cilalı olmayan imanı, iman bilmədi. Cilalılardan bəzisini da, iman bilib, lakin az dedi. İman, parlaqlıqları başqa başqa olan, qarşılıqlı iki ayna kimi olur. Cilası çox olub, cisimləri parlaq göstərən ayna, az parlaq göstərən aynadan daha çoxdur deməyə bənzər. Başqa biri də, iki ayna birdir. Tək, cilaları və cisimləri göstərmələri, yəni sifətləri başqadır deməsi kimidir. Bu iki adamdan birincisi, görünüşə baxmış, özəyə, içinə girməmişdir. (Əbu Bəkrin imanı, ümmətimin imanları cəmindən daha ağırdır) hədis-i şərifi, imanın cilası, parlaqlığı baxımındandır. (Məktubat, m.266)


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину