Facebook Twitter WhatsApp

Ö

Öktəm - Göstərişli, qorxusuz, güclü.

Ömər - Diri, canlı, yaşayan həyat sürən.

Öndər - Lider, şef, rəis.

Özgə - Başqa, yad, yaxşı, gözəl, zarafatcıl, cana yaxın.

Özləm - Həsrət. Yenidən görmək arzusu.