Facebook Twitter WhatsApp

Oğlana da, qıza da qoyulan adlar

Oğlana də, qıza da qoyulan adlar

Əhsən: Ən gözəl, çox gözəl.

Bəxşi: Aşiq, sevən, tutqun.

Bəxtigür:Qisməti çox.

Bəhmən: Zəki, anlayışlı, tədbirli.

Bəra: Fəzilət, üstünlük, yaxşılıq.

Bərəkət: Bol və səmərəli.

Almaz: Çox qiymətli.

Fərda: Sabah.

Heyran: Çaşmış, heyrətdə qalan heyranlıq hiss edən.

Hidayət: Doğruya qovuşan. Haqq yol, İslamiyyət.

Hilal: Yeni ay.

İşıq: İşıqlandıran.

İfakat: Xəstəlikdən xilas olan, yaxşılaşan.

Imran: Evinə bağlı qalan.

Irfan: Bilib anlayan, zehini yetkin.

Ismət:Namuslu, pislik və rəzalətlərdən qaçınan. Bütün böyük-kiçik günahlardan uzaq, öz dinində və digər dinlərdə haram olmuş və ya olacaq bir şeyi etməyən, heç bir günah işləməyən günahsız olan peyğəmbər sifəti.

Müzəffər: Zəfər qazanmış, qəhrəman.

Merset: Kərim, comərd.

Müctəba: Seçilmiş.

Nemət: Yaxşılıq, lütf, ehsan, bəxşiş, səadət, xoşbəxtlik.

Olcay: Taleh, iqbal, qədər.

Refet: Mərhəmət etmə, əsirgəmə.

Seçkin: Seçilmiş, üstün, seçkin, bənzərlərindən üstün.

Sermet: Daimi, davamlı.

Sərvət: Mal, mülk baxımından zəngin.

Sezər: Hissi güclü kişi.

Sirət: Rəftar, davranış, hərəkət ümumiyyətlə əxlaq.

Suat: Müqəddəs, uğurlu, uğur gətirən.

Sultan: Hökmdar, iqtidar sahibi.

Şadman: Sevincli, məmnuniyyət.

Şəfəq: Günəş doğulmadan əvvəlki üfüqdəki işıqlıq.

Şənal: Şən və nəşəlilərlə yoldaşlıq edən.

Üfüq:Yerlə göyün birləşmiş kimi göründüyü yer.

Uğur: Bəxt, taleh.

Utku: Zəfər, qalib gəlmə, xarakter və əxlaq baxımından bənzərlərindən öndə.

Ümid: Ümid, ümid edilən, gözlənilən şey əməl, arzu, xahiş.

Ümran: Mütərəqqilik, mədəniyyət, rifah, bərəkət.

Üstün: Bənzərlərindən daha irəlidə, qalib gələn.

Yaqut: Qiymətli bir bəzək daşı.

Yaran:Dost. Yarın çoxluğudur.

Yüksel: Mənəvi sahəsində yüksək ol.

Zinət: Bəzək.


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину