Facebook Twitter WhatsApp

Gəyirmək

Sual: Çox gəyirirəm. Nə etməyim lazımdır?

CAVAB

Gəyirmək çox yeməyin əlamətidir. Xəstəlik istisna olmaqla ac insan gəyirməz. Hədisi-şəriflərdə buyuruldu ki:

“Gəyirməni qısalt. Çünki bu dünyada çox doyan, axirətdə çox aclıq çəkər.” [Hakim]

“Yanımızda gəyirmə. Dünyada çox tox olan [çox yeyib-içən], axirətdə ən uzun aclığı çəkər.” [Tirmizi]

Gəyirərkən yeməyə və ya insanlara qarşı deyil, başı başqa tərəfə çevirmək, çox səs çıxmaması üçün ağzı bağlamağa çalışmaq lazımdır! 

Hədisi-şərifdə buyuruldu ki:

“Gəyirərkən, asqırarkən səsinizi yüksəltməyin.” [Beyhəqı]

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину