Facebook Twitter WhatsApp

H

Həbbab - Sevən, sevgili, dost.

Həbib - Sevgili, dost, sevilən.

Habil - Yumşaq və təmiz xasiyyətli.

Həcər - Daş, qaya parçası.

Hacib - Qapıçı, qapıçı müdürü.

Hadi - Hidayət edən, doğrunu göstərən.

Hadiyə - Hidayət edən, doğrunu göstərən.

Hafi - Güler üzlü, çox qonaq edən, gizli.

Hafid - Nəvə.

Hafiz - Qoruyan, əsirgəyən.

Hafizə - Qoruyan, əsirgəyən

Hafs -  Yığmaq, toplamaq.

Hafsa - Yığmaq, toplamaq.

Hakan - Türk hökmdarı.

Hakəm - Hökm verən.

Haki - Hekayə edən, danışan.

Hakim - Hikmət sahibi. Hökm verən, əmr edən.

Hakimə - Hikmət sahibi. Hökm verən, əmr edən.

Haqqı - Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.

Haldun - Davamlı yaşlanıb qocalmayan.

Halə - Ayın çevrəsində görülən işıq halqası.

Halənur - İşıqlı, aydınlıq dairə, halə.

Həlim - Yumşaq xasiyyətli, incə hərəkətli.

Həlimə - Yumşaq xasiyyətli, incə hərəkətli.

Həmdi - Allaha həmd edən.

Həmdiyə - Allaha həmd edən.

Həmdullah - Allahü tealaya həmd edən.

Həmid - Həmd edici, tərifə layiq.

Həmidə - Həmd edici, tərifə layiq.

Hamiyyət - Milli qürur və mənlik.

Hammad - Çox həmd edən, çox dua edən.

Həmzə - Aslan, heybətli, əzəmətli.

Hənəfi - İstiqamət ,yol tutan.

Həni - Yumşaqlıq və vəkar sahibi.

Hənif - Həqiqətə bərk sarılan.

Harika - Təbiətdən kənar meydana gələn fövqaladə hadisə.

Harun - Həzrəti. Musanın böyük qardaşıdır.

Həsən - Gözəl, yaxşı, xoş.

Həsəki - Hökmdarların xidmətlərinə təyin olunmuş şəxs.

Həsib - Dəyərli, etibarlı, soylu.

Həsibə - Dəyərli, etibarlı, soylu.

Həsibi - Səxavətli, xeyirxah.

Haşim - Əzən, parçalayan. Hörmət və qonaq edən.

Hasin - Qüvvətli, sağlam, mühafizə edən.

Həşmət - Zəhm və ihtişam sahibi. Təvazu göstərən.

Həsna - Çox gözəl qadın.

Hatəm - Möhür, üstü möhürlü üzük, ən son.

Havlə - Güclü, qüvvətli, taqətli, qüdrətli.

Həvva - Bir şeyin qaydası, olqun. Həzrəti Adəmin xanımı.

Heydər - Aslan, cəsur, igid, qəhrəman.

Heyran - Çaşmış, heyrətdə qalan heyranlıq duyan.

Heyrani - Heyran olan.

Hazim - Ehtiyyatlı, bəsirətli, gözü açıq, həzimli.

Həzin - Ehtiyyatlı, bəsirətli, gözü açıq, həzimli.

Hədiyyə - Bağışlanan, verilən şey.

Hicabi - Məhcub, utancaq, xəyali, ədəbli, tərbiyəli, iffətli.

Hicran - Ayrılıq, ayrılığın verdiyi unudulmaz əzab.

Hicrət - Bir ölkədən başqa bir ölkəyə köç etmiş olan.

Hidayət - Doğruya qovuşan. Haqq yol, islamiyyət.

Hifzi - Saxlayan, qoruyan.

Hifziyyə - Saxlayan, qoruyan.

Hilal - Yeni ay.

Hilmi - Yumşaq xasiyyətli, səbrli, ağır, sakit.

Himmət - Lütf edən, cəhd edən.

Hişam - Həya edən, utanan.

Hüban - Gözəllər. Gözəl olan.

Hüccət - Sənəd, vəsiqə, dəlil.

Hud - Böyük, çox hörmət edən.

Hökmi - Hökm sahibi.

Hökmiyyə - Hökm sahibi.

Hümayun - Mübarək, xoşbəxt, padşaha olan.

Hümeyra - Kiçik qırmızı. Həzrəti Aişənin ünvanı.

Huri - Cənnət qızı kimi gözəl.

Huriyə - Çox gözəl.

Hürrəm - Təzə, şən nəşəli, sevincli. Gülər üzlü.

Hürriyyət - İradəsinə görə qərar verən. Özünə və başqasına zərər verməyəcək şəkildə sərbəst.

Hüsaməddin - Dinin kəskin qılıncı.

Hüseyn - Kiçik gözəl.

Hüsna - Ən gözəl, çox gözəl.

Hüsniyyə - Camal və kəlam sahibi gözəl.

Hüsnü - Camal və kəlam sahibi gözəl.

Hüsnügül - Gül kimi gözəl.

Hüveyda - Açıq-aşkar, bəlli, aydın.

Hüzəyfə - Kiçik tas,qab düzəldən, dulusçunun köməkçisi.

 

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину