Facebook Twitter WhatsApp

Sən Əlində Olanı Etdin

    Özünü içkidən qurtara bilməyən bir müsəlman, xidmətçisinə dörd dirhəm verər. İçki almasını söyləyər.

   Xidmətçi gedərkən Mənsur bin Ammar adlı bir şəxsin, bir kasıba kömək yığdığını görər. Mənsur, (Bu kasıba 4 dirhəm verənə 4 dua edərəm) deyər. Xidmətçi, kasıba 4 dirhəmi verər. Mənsur deyər ki

- Hansı duanı etməmi istəyərsən

- Xidmətçilikdən xilas olmaq istəyirəm.

- İkinci istəyini söylə!

- Kasıba verdiyim dörd dirhəm mənim deyildi. Məndən bunu istəyərlər. Dörd dirhəmə qovuşmağı istəyərəm.

- Üçüncü istəyin nədir

- Əfəndimin tövbə edib içkini buraxmasını istəyirəm.

- Dördüncü arzun nədir

- Allahü təalanın məni, əfəndimi, səni və qövmümüzü bağışlamasını istəyirəm.

Mənsur bin Ammar, hamısı üçün dua edər. Xidmətçi evinə gələndə əfəndisi gecikməsinin səbəbini soruşur. Xidmətçi vəziyyəti izah edir. Əfəndisi soruşur

- Sən nələr istədin

- Xidmətçilikdən, köləlikdən xilas olmağı istədim.

- Yaxşı səni azad etdim. Başqa nə istədin

- Dörd dirhəm istədim.

- Al bu dörd dirhəmi. Başqa nə istədin

- Tövbə edib içkini buraxmağını istədim.

- Tövbə etdim. Başqa nə istədin

- Allahü təalanın hamımızı bağışlamasını istədim.

Əfəndisi də, “Bax, bu mənim əlimdə deyil” deyər. O gecə yuxusunda ona, “Sən əlində olanı etdin də, biz əlimizdə olanı edə bilmərikmi Səni də, xidmətçini də, Mənsuru da və orada olan hamınızı bağışladıq” deyildi.


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину