Facebook Twitter WhatsApp

Dünyadakılar bir-birini yeyirlər

* Məzardakıların peşman olduqları şeylər üçün, dünyadakılar bir-birini yeyirlər. 

* İnsanda xəyalların, idealların yerini xatirələr almağa başlayıbsa, yaşlılıq başlayıb deməkdir. 

* Qəlb nə ilə doludursa, dodaqlardan tökülən odur. 

* Elə insanlar gördüm ki, əynində paltarı yoxdur, elə paltarlar gördüm ki, içində insan yoxdur. 

* Pul hər şeyi edər deyən adam, pul üçün hər şeyi edən adamdır. 


* İstədiyiniz bəzi şeylərə sahib ola bilməmək, xoşbəxtliyin bir hissəsidir. 

* Kiçik şeylərə gərəyindən çox əhəmiyyət verənlər, əlindən böyük iş gəlməyənlərdir. 


* Bir çox insan xoşbəxtliyi burnunun üstündə unutduğu eynək kimi ətrafda axtarır. 

* İnsanların hazırladığı saxta pullardan çox, pulların düzəltdiyi saxta insanlar vardır.

 
* İnsanlar sahib olduqlarını kiçildib, sahib olmadıqlarını böyüdürlər. 

* Budaq küləyi əfv etmişdir, amma o artıq bir dəfə qırılıb.


* Söz qəlbdən çıxarsa qəlbə qədər gedər, dildən çıxarsa qulağı ötməz. 

* Bildiyini bilənin arxasından gedin. Bildiyini bilməyəni, oyandırın. Bilmədiyini bilənə, öyrədin. Bilmədiyini bilməyəndən uzaq durun. 

* Gül verən bir əldə daim bir az gül ətri qalır. 


* Zərurət olmadıqca başqalarına iş həvalə edilməz.

* İnsanlar arasında ixtilafların zühur etməsinin səbəbi, hər kəsin dünya mənfəətini düşünüb, ona uyğun davranmasıdır.


* Etirazdan küfür iyi gəlir. Yaxşı, baş üstə demək ruhun, etiraz etmək nəfsin istəyidir.


* İslamiyyət bəli deməkdir. Nəfs xeyr deməkdir. 

* İtaət ağıldandır. Hər ağıldan daha üstün ağıl vardır.


* Şöhrətin insana verəcəyi şey sıxıntıdır. 

* Bir ata övladlarının yaxşı keçinməsinə çox məmnun olur. Allahü təala da qullarının yaxşı keçinməsinə sevinir. O halda hamıyla yaxşı keçinin.

* Əsla bəd dua etməyin.

* İnsan demək aciz deməkdir. 

* Nə qədər sevirsən sev, bir gün ayrılacaqsan.
Nə qədər toplayırsan topla, bir gün qoyacaqsan.
Nə qədər yaşayırsan yaşa, bir gün öləcəksən.
Nə edirsən et, bir gün hesabını verəcəksən.


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину