Facebook Twitter WhatsApp

Edən özünə edir

*Hikmət əhli buyurur ki:
Kim nə edirsə özünə edir. Xəta, qüsur görməmək, olmuşu də əfv etmək lazımdır. 


*Həzrəti Müaviyəyə dedilər, əfəndim siz valilikdə çox qaldınız, heç bir xəlifə sizi dəyişdirmədi bunun hikməti nədir? Buyurdu ki: 
Rəsulullah əfəndimizin bir hədisi-şərifinə sarıldım, çox rahat yaşadım, hər kəs məndən məmnun qaldı. Cənabı Peyğəmbərdən eşitdim, buyurdu ki:
Ya Müaviyə, yaxşılıq edənə yaxşılıq et, pislik edəni əfv et.

*Peyğəmbər əfəndimiz yenə buyurur ki:

Bir otaqda bir sap haramdan olsa, bu otaqda qılınan namaz qəbul olmaz.

*Böyüklər buyurur ki:

Bir dank, yəni bir quruş (qəpik) üzərində qul haqqı olan Cənnətə girə bilməz. İnsanın geyindiyi paltarın hər şeyi halal olsa, bir düyməsi, bir sapı haram olsa, bu paltarla qılınan namaz qəbul olmaz, yəni namaz borcu ödənmiş olsa da, savab verilməz. 

*Peyğəmbər əfəndimiz yenə buyurur ki:
Axirətdə sırat körpüsündə hər Müsəlmana yeddi sual veriləcəkdir: 
Birincisi imandan,
İ
kincisi namazdan, 
Üçü
ncüsü orucdan, 
Dördüncüsü həcdən, 
Beşincisi zəkatdan, 
Altıncısı qüsl dəstəmazından soruşulacaqdır. 
Yeddincisi qul haqqıdır. Orada bu sualdan Peyğəmbərlər belə qorxacaqdır. 

*Bundan sonra qul haqqının da hesabı verildikdən sonra qarşı tərəfə keçilir, Cənnətə girmək mümkün olur. 

*Qul haqlarından bir dənəsi, qeybət və dedi-qodudur. Qəlbi qırılacaq bir sözü, bir kimsənin arxasından danışmaq qeybətdir. Qeybət, zinadan belə günahdır, qul haqqına girir, qəlb qırmağa girir. O halda, qətiyyən, heç bir Müsəlmanın qeybətini etməmək lazımdır. Onun hesabını Cənabı Haqq görəcəkdir. 

*Qeybətin yol açdığı ən böyük günahlardan biri də, qəlb qırmaqdır. Küfürdən sonra ən böyük günah qəlb qırmaqdır. Kəbəni yıxmaqdan daha böyük günahdır. Qəlbi qırılan bir mömindən, onun bəd duasından çox qorxmaq lazımdır. Qəlb, nəzərgahi-ilahidir. Cənabı Haqq insan bədənində, Özünə ən yaxın qonşu olaraq qəlbi yaratmışdır. Əgər qəlb incidilərsə, yanındakı də inciyər. O halda Müsəlman da olsa, kafir də olsa, heç kimin qəlbini qırmamalıdır, əksinə, yaxşılıq edilməlidir. 

* Allahü təala yaxşılıq murad etdiyi qullarını yaxşılıqda, fəlakət murad etdiyi qullarını fəlakətdə istifadə edir. Müsəlman üçün ən böyük fəlakət, nemətin dəyərini bilməmək olur.

* Şan-şöhrət insanı rahatlatmır. Pul olur, şöhrət olur, lakin huzur olmur.

* Bir insan [ətrafdakılar eşitsin deyə, riya olaraq] yüksək səslə bəsmələ çəkərək dükanını açsa qazancı düzgün olmaz.


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину