Facebook Twitter WhatsApp

V

Vafi - Sözündə duran, sözünün əri.

Vaiz - Nəsihət edən.

Vaqif - Duran, ayaqda duran.

Vəqqas - Döyüşçü, oxçu.

Vakur - Ağır başlı, təmkinli.

Vala - Yüksək, uca.

Vasil - Qulu Rəbbinə çatdıran.

Vəcahət - Gözəl üzlü, etibarlı, şərəfli.

Vəcdi - İlahi eşqə dalan. Vəcdə gələn. özündən gedən.

Vəcihi - Bir qövmün böyüyü.

Vəcid - Vəcdə gələn, ilahi cəzbə ilə bayılan,huşunu itirən.

Vədat - Sevgi və dostluq göstərən.

Vədiyyə - Əmanət.

Vədidə - Dost, sevgili, çox sevən.

Vəfa - Sözündə duran, dostluğunu davam etdirən.

Vəli - İstəyinə çatmış. Vəli, sahib, dost.

Vəsamət - Gözəl olan.

Vəsilə - Vasitə olan.

Vildan - Yeni doğulmuş uşaq.

Vüslət - Dostuna sevdiyinə qovuşan.

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину