Facebook Twitter WhatsApp

Ü

Üzeyir - Vəli və ya peyğəmbərdir.

Ülfət - Dost olan, yaxınlıq duyan.

Ümeymə - Kiçik ana.

Ümmüxan - Hökmdarın anası.

Üsamə - Bir aslan cinsi.