Facebook Twitter WhatsApp

Ş

Şaban - Aralıq, fasilə.

Şabi - Camaat əhli.

Şadan - Sevincək, kefli, nəşəli, bəxtiyar.

Şafi - Şəfaət edən, Şəfa verən.

Şahab - Alov, atəş parçası, axan ulduz.

Şahdanə - Məsud, bəxtiyar, dindar, təmiz ürəkli.

Şahikə - Dağın təpəsi, dağın zirvəsi.

Şahinalp - Şahin kimi igid.

Şahmələk - Gözəllər gözəli.

Şahsüvar - Usta süvari, çox yaxşı ata minən.

Şakir - Şükredici.

Şərani - Gursaçlı.

Şazimənt - Xüsusiyyətləri heç kimə bənzəməyən.

Şəbnəm - Gecə nəmi, şeh, nəm, rütubət.

Şücaəddin - Dinin qəhrəmanı, dinin igidi.

Şahnaz - Çox nazlı.

Şəhriban - Şəhərin ən böyük əmiri, vali.

Şəmsəddin - Dinin günəşi.

Şəms - Günəş kimi parlayan.

Şəmsinisa - Qadınların günəşi.

Şəmun - İsrail oğullarına göndərilən peyğəmbərlərdəndir.

Şərafəddin - Dinin şərəflisi.

Şərəf - Əsil, yüksək, şanlı, şöhrətli atalara sahib olmaq.

Şərməndə - Utancaq.

Şərmin - Utanan,utancaq, sıxılan.

Şərmizə - Kiçik insan cəmiyyəti.

Şətarət - Şənlik, nəşəli olmaq, sevinc.

Şövkət - Böyüklük, qüdrət və qüvvətdən doğan görkəm.

Şevki - Şövqlü, nəşəli, istəkli.

Şeyban - Saçlarına ağ düşmüş, qoca, yaşlı.

Şeybə - Bəyaz saçlı, yaşlı, saçı ağarmış.

Şeyda - Aşiq, tutqun. Sevgidən ağlını itirmiş.

Şeyma - Bədənində xal, əlamət olan.

Şihabəddin - Dinin parlaq ulduzu.

Şinab - Cəsur, parlaq ulduz, qıvılcım.

Şinasi - Tanıyan, yanıyıcı, bilən, anlayan.

Şir - Aslan.

Şirin - Suyuşirin, cana yaxın sevimli.

Şit - Həzrəti Adəmin oğludur, Şam və Yəməndə yaşamışdır.

Şuayb - Həzrəti Musanın qaynatasıdır.

Şükran - Təşəkkür edən, minnətdar olan.

Şükufə - Çiçək kimi gözəl, tumurcuq.

Şölə - Alov, parıltı.

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину