Facebook Twitter WhatsApp

S

Səadət - Qovuşan, xoşbəxt.

Səbahət - Lətif, üzü gözəl, camal sahibi.

Sabiyə - Yeddinci.

Sabir - Səbr edən, çətinliklərə dözən.

Sadəddin - Dinin mübarək adamı.

Sadiq - Doğru olan, həqiqi.

Sədullah - Allahın mübarək qulu.

Sədun - Uğurlu olan, uğur gətirən.

Səfa - Saf, büllur, təmiz, kədərsiz, könlü şən.

Saffan - Saf, xalis.

Saffət - Seçilmiş, seçkin.

Sahib - Malik, yoldaş; söhbət edici.

Səid - Xoşbəxt.

Səlahəddin - Dinə bağlı, dini düzgün.

Saleh - Yaxşı və gözəl xasiyyətli.

Saman - Sərvət sahibi, zəngin, rahat, dinc, düzənli.

Saniyə - İkinci.

Sara - Xalis, qatqısız, saf.

Sarə - Sıçrayan, atlayan.

Satiyə - Meydana çıxan, yüksələn, nur saçan, parlaq.

Səbu - Dolça, şərab qabı.

Seçkin - Seçilmiş, üstün, güzidə, əmsallarından üstün.

Səda - Səs.

Sədat - Doğru və haqqlı.

Səxa - Əli açıq, səxavətli.

Səxavət - Əliaçıq olmaq .

Səhər - Gecənin son altıda biri olan vaxtdır ki, bu zaman olunan dualar məqbuldur.

Səkinə - Könlü rahat.

Salam - Nöqsan və ayıbdan əmin.

Salamat - Sağlamlıq, firavanlıq, qurtuluş, sakit olmaq.

Səlami - Sülh, hüzur və salamat sahibi.

Səlçuq - Sel kimi axan.

Səlma - Sülhsevər, itaətli, düz yolda olan.

Salman - Barışsevər, sülhsevər.

Səlvican - Səlvi sevən, səlvi canlı.

Səmahət - Səxavətli, yaxşılıqsevər.

Səmra - Əsmər, qumral rəngdə, əsmər gözəli.

Səna - Övünmək, mədh etmək.

Səniyyə - Yüksək, uca.

Sərab - İşığın əks olunmasından əmələ gələn

Sərdar - Əsgər başı, komandir , rəis.

Sərhad - Sərhədçi əsgər.

Sərtac - Başa qoyulan tac.

Sərvər - Baş, rəis, seyid, bir cəmiyyətin öndə gedəni.

Səvban - Paltarını geyinmiş, donanmış.

Sevda - Əsmər gözəli.

Seyfi - Qılıncla quşanmış, əsgər.

Seyfullah - Allahın qılıncı, əsgəri.

Seymən - Tarla mühafizəçisi .

Seyid - Əfəndi, bəy, Həzrəti Hüseynin soyundan gələn.

Sezgin - Sezən sezici, duyğulu, həssas.

Sibel - Buğda sünbülü

Sinan - Nizə,süngü.

Sirac - Lampa, işıq, günəş, ay.

Siracəddin - Dinin qəndili,lampası.

Siyami - Oruc olan, özünü pisliklərden uzaq duran.

Sonər - Bir işdə son yardımı göstərən. Son olması istənən.

Süəda - Səadətli, şad, uğurlu. Səidin cəm halı.

Sükeynə - Səssiz, sakit,təmkinli.

Süleyman - Hər heyvanın dilini bilən peyğəmbər. Cindən əsgərləri var idi.

Sülün - İncə narın.

Süməyyə - Əmmar ibn Yasərin anası. İlk islam şəhidi.

Suna - Erkək ördək. Əndamlı.

Sündüz - Qızıl və gümüş tellə işlənmiş ipək parça.

Sunullah - Allahın qüdrəti, meydana gətirdiyi varlıq.

Süveydə - Qəlbin ortasındakı qara ləkə.

Suzan - Yandıran, yanan.

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину