Facebook Twitter WhatsApp

N

Nəbi - Xəbərçi, xəbər verən.

Naci - Qurtulan, salamata çatan.

Naciyə - Qurtulan, salamata çatan.

Nadi - Nida edən, qışqıran,hayqıran, bağıran.

Nadidə - Görülməmiş, az tapılan, nadir,çox dəyərli.

Nadir - Az tapılan.

Nadirə - Az tapılan.

Nadiyə - Nida edən, hayqıran, bağıran.

Nafi - Faydalı işlər görən

Nafia - Faydalı işlər görən

 Nafiz - Sözü keçən, təsir edən,.

Nafizə - Sözü keçən, təsir edən,.

Nahid - Zöhrə ulduzu.

Nahidə - Zöhrə ulduzu.

Naib - Vəkil, başqasının yerinə keçən.

Naibə - Vəkil, başqasının yerinə keçən.

Nail - Muradına çatan.

Nailə - Muradına çatan.

Naim - Bolluq içində yaşayan.

Naimə - Bolluq içində yaşayan..

Naki - Təmiz, pak, çox təqvalı.

Nakib - Xalqın ən yaxşısı, qövmün ən seçkini.

Nakiyyə - Təmiz, pak, çox təqvalı.

Nəqşidil - Könül naxışı.

Nalan - İnləyən, ağlayan, sızlayan, fiğan edən.

Namdar - Məşhur namlı, adlı-sanlı, tanınmış.

Namiq - Katib, yazıçı.

Namikə - Katib, yazıçı.

Namiyə - Namlı, məşhur, tanınmış,adlı-sanlı.

Narin - İncə bədənli, nəzakətli və kübar.

Nəsib - Hissə, qismət.

Nəsibə - Hissə, qismət.

Nəsih - Öyüd verən.

Nəsihə - Öyüd verən.

Nəsir - Yardımçı, köməyə çatan

Nəsirə - Yardımçı, köməyə çatan

Nəsrəddin - Dinə yardım edən.

Nəsuh - Çox nəsihət edən.

Nəsuhi - Çox nəsihət edən.

Natiq - Danışan, nitq söyləyən.

Nazan - Nazlı, naz edən.

Nazəndə - Naz edən, nazlı.

Nazənin - Çox nazlı, narın, incə bədənli.

Nazik - İncə, narın, zərif.

Nazikəndam - Narın quruluşlu,incə bədənli.

Nazilə -Enmək,nüzul,nazil olmaq.

Nazlı - Naz edən.

Nəbahat - Şan və şərəf sahibi.

Nəbi - Xəbərçi, xəbər gətirən peyğəmbər.

Nicat - Qurtuluşa, salamata çatan.

Nəcati - Qurtulan, xilas olan

Nəccar - Dülgər, maranqoz, doğramacı.

Nəcdət - Qəhrəman, igid, əfə.

Nəcih - Müvəffəqiyyətli, qalib, müzəffər.

Nəciyyullah - Allahın sirdaşı.

Nəcla - Qız övlad.

Nəcmi - Ulduz.

Nədrət - Az tapılan, nadir.

Nəfi - Qazanclı, karlı.

Nəhar - Gündüz.

Nəjat - Soy nəsil, nəsəb, təbiət.

Nəmika - Məktub

Nəriman - Pəhlivan, qəhraman,igid.

Nərmin - Yumşaq, nəzakətli, kübar.

Nəşat - Soy nəsil, nəsəb, təbiət.

Nəşə - Sevinc içində,şad olan.

Nəşət - Yetişən, iləri gələn, doğulan.

Nəsib - Əsl, təmiz soydan gələn.

Nəşidə - Məşhur misra, beyt, mənzumə.

Nəsimi - Xoş və mülayim.

Nəslixan - Padşah soyundan gələn.

Nəslişah - Şah nəslindən olan.

Nəsrin - Yaban gülü, qarğıdalı gülü, van gülü.

Nəval - Taleh, qismət, bəxt açıqlığı. Ehsan, hədiyyə.

Növbahar - İlk bahar.

Növbəxt - Taleyi yeni.

Nübar - Yeni yetişmiş turfanda tərəvəz, meyvə.

Növcavan - Təzə, gənc, dəliqanlı.

Nəvəda - Hər kəsdən ayrı bir ədası olan.

Nəvin - Yeni, yepyeni, yeni şey.

Nəvinbal - Təzə yeni yetişmiş fidan.

Növinur - Müxtəlif cür yanan işıqlar.

Növrəs - Yeni bitən, gənc təzə.

Növsal - Yeni il.

Nəvvarə - Nurlu, işıqlı, parlaq, ağac çiçəyi.

Növzat - Yeni doğulmuş uşaq.

Nəzafət - Təmizlik, paklıq.

Nəzahət - Təmizlik, paklıq, daxili təmizlik, incəlik, riqqət.

Nəzakət - Naziklik, zəriflik, incəlik, tərbiyə, ədəb.

Nəzir - Xəbərdarlıq, qorxuducu.

Nida - Səslənən.

Nigahban - Gözətçi, qarovulçu.

Nigar - Rəsm, naxış, rəsm kimi gözəl.

Nihal - Fidan, gənc. Fidan kimi incə bədənli.

Nihan - Gizli, sirr, örtünməsi lazım yerləri örtən.

Nihat - Təbiət, xasiyyət, yaradılış, quruluş, xarakter.

Nijad - Soy.

Nilgün - Mavi rəngli.

Nilüfər -Bir su bitkisi,lotus.

Nemət - Yaxşılıq, lütf, ehsan, bəxşiş, səadət, xoşbəxtlik.

Niran - Atəş, parlaqlıq.

Niyazi - Yalvaran, yaxaran, dua edən.

Nizam - Düzən, üsul, tərtib, yol, qaidə, sıra,dizi.

Nuaym - Altı ulül əzm peyğəmbərdən ikincisidir.

Nuh - Gözəl və xoş ətir.

Nükhət - Rifah, komfort.

Numan - Rifah, komfort.

Nur - İşıq, parıltı, aydınlıq, nur.

Nuran - İşıqlı, nurlu, aydın.

Nuray - Ay işığı kimi.

Nurbanu - İşıqlı xanım, nurlu xanım.

Nurcahan - Cahanın nuru, kainatın işığı, parlaq, nurlu.

Nurçin - İşıqlı.

Nurxan - Aydın hökmdar.

Nurhəyat - Xoşbəxt yaşam.

Nurpəri - Üzü nur kimi parlayan. Pəri kimi gözəl.

Nurşən - İşıq kimi, şən və gülər üzlü.

Nurşin - Çox ləzzətli.

Nüsrət - Yardım, müvəffəqiyyət, üstünlük, zəfər, qələbə, fəth.

Nüzhət - Nəşə, sevinc, əyləncə, təmizlik, fərahlıq.

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину