Facebook Twitter WhatsApp

K

Kaan - Kağan. Xanların xanı, şahənşah.

Könül - Qəlb.

Kadı - Hökm, qərar və hakimlik.

Kaimə - Dayanan, ayaqda dayanan, mövcud.

Kamil - Nöqsansız, tam

Kamilə - Nöqsansız, tam.

Kamran - İstəyinə qovuşmuş, xoşbəxt, bəxtiyar.

Kaşif - Kəşf edən, tapan.

Kaşifə - ) Kəşf edən, tapan.

Kazım - Hirsini, qəzəbini yenən.

Kəbir - Çox böyük.

Kamal - Yetkinlik, bilik və fəzilət sahibi.

Kəramət - Kərəm, ehsan, övliyada görülən qeyri-adi hal.

Kərami - Soylu, şərəfli.

Kərəm - Əsalət, izzət və şərəf sahibi. Səxavətli, əliaçıq.

Kərəmşah - Çox səxavətli, çox əliaçıq, çox verən.

Kərim - Kərəmi bol, ehsan sahibi. Çox səxavətli, çox şərəfli.

Kəriman - Kərimin cəm halı, kərəmi bol, səxavətli.

Kərimə - Kərəmi bol, ehsan sahibi.

Kəşşaf - Kəşf edən, sirrləri tapan, gizliləri açığa çıxaran.

Kövsər - Maddi və mənəvi cəhətdən zəngin, nəsli böyük. Cənnətdəki məşhur hovuz.

Kəzban - Ev qadını.

Kübar - Tərbiyəli, dünyagörüşlü, nəzakətli.

Kübariyyə - Terbiyəli, dünyagörüşlü, nəzakətli.

Kəbirə - Çox böyük.

Kələş - Gözəl, yaraşıqlı, bahadır.

Kiram - Soyu təmiz olanlar, şərəfli və səxavətli olanlar.

Kübra - Ən böyük ən əzəmətli.

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину