Facebook Twitter WhatsApp

Ə

Ənvə: Çox nurlu, çox işıqlı, çox parlaq, çox gözəl. 

Ərxan : İgid xaqan. 
Ərkam : Rəqəmlər, isimlər,adlar.
Ərkan : Əsaslar, dirəklər, rəislər. 
Ərkin : Müstəqil hərəkət edən. 
Ərman : Arzusu, istəyi olan.
Ərol: Sözündə duran ər. 
Ərtoğrul : Təmiz, ürəkli, doğru insan. 
Əsat : Çox uğurlu və xoşbəxt. 
Əsəd : Aslan, qəzənfər, cəsur. 
Əsvəd : Qara, əsmər.
Əşrəf : Ən çox şərəfli, etibarı ən çox yüksək olan. 
Ətəm : Qüsursuz, nöqsansız. 

Ətri - Qoxulu, gözəl qoxulu.

Əmin - Doğru, dürüst, güvənilən. Çox yaxşı bilən.

Əminə - Doğru, dürüst, güvənilən. Çox yaxşı bilən.

Əmir - Bir qövmün, şəhərin başçısı, rəisi.

Əngin - Ucsuz- bucaqsız dəniz.

Ənisə - Cana yaxın, sevimli dost, yoldaş.

Ərdəm - Fəzilət.

Ərib - Ağıllı, zəki, dərrakəli.

Ərkam - Rəqəmlər, adlar.

Ərman - Arzusu, istəyi olan.

Ərva - Çox gözəl, son dərəcə cəsur və igid adam.

Əsma - İsmi,adı olan.

Əsra - Gecə səfərinə çıxan.

Əsvəd - Qara, əsmər.

Əyub - Tövbə edən, səhvlərinə peşman olan.

Əyyub - Bəlalara səbri ilə məşhurdur.

Əcəxan - Xanların başı.

Əcvəd - Ən yaxşı, ən səxavətli.

Əda - Əməli,hərəkətləri xoş, nazlı.

Ədə - Ata, böyük qardaş, ağabəy.

Əfqan - Atıcı, yıxıcı.

Əkrəm - Çox səxavətli, yaxşılıq edən, kərəmi, lütfü çox olan.

Əla - Sarıya çalan, şabalıd rəngi.

Əlif - Ərəb əlifbasının ilk hərfi, dost, tanış.

Ətif -Meyl edən, bağlayan.

Ətifə -Meyl edən, bağlayan.

Ətifət - Bir səbəbi olmadan duyulan sevgi.

Ətiq - Sərbəst buraxılan. Soyu təmiz, gənc.

Ətiqə - Sərbəst buraxılan. Soyu təmiz, gənc.

Ətiyyə - Bəxşiş, vermək, yaxşılıq.

Ədalət -Doğruluq, zülm etməmək, haqqsızlara tərbiyə.

Əhməd -Ən çox təriflənmiş, sevilmiş.

Əhsən -Ən gözəl, çox gözəl.

Əli -Çox uca.

Əlican -Cana yaxın, istiqanlı, candan.

Əlişan -Şan və şərəfi uca olan.

Əlişir -Aslan Əli.

Əllamə -Çox bilikli.

Əmmar -Bir yeri baxımlı vəziyyətə gətirən.

Əsli -Təməlli, köklü.

Əslixan -Xan soyundan olan.

Əfşar - Bir işi dərhal görən.

Əzimət - Gediş. Yol,Təqva yolunu seçən.

Əziz - Çox uca, çox şərəfli.

Əzizə - Möhtərəm,hörmətəlayiq.

Əzmi - Sümüklü,güclü, qüvvətli,əzəmətli

Əzmiyyə - Sümüklü,güclü, qüvvətli, əzəmətli

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину