Facebook Twitter WhatsApp

C

Cabir - Cəbr edən, zorlayan, qalib gələn.

Cəfər - Çay,dərə, kiçik bulaq.

Cahid - Cəhd edən, dini yaymaq üçün cihad edən.

Cahidə - Cəhd edən, dini yaymaq üçün cihad edən.

Can - Ruh, əziz, sevgili. könül.

Canan - Sevgili, dilbər, könül verilən. Təsəvvüfdə Allah.

Candar - Silahlı əsgər.

Canər - Can dostu.

Cangül - Ürək açan.

Canib - Yan, tərəf, yön.

Carullah - Allaha yaxın olan, Allah dostu.

Cavid - Sonsuz, ölümsüz.

Cavidan - Sonsuz, ölümsüz, əbədi.

Cavidə - Sonsuz, ölümsüz.

Cabbar - Qəhredici, qalib.

Cəlal - Əzəmət, şərəf, kamal və ikram sahibi.

Cəlil - Böyük, əziz, mərtəbəsi yüksək.

Cəlilə - Böyük, əziz, mərtəbəsi yüksək.

Cəm - Hökmdar, şah

Camal - Üz gözəlliyi.

Cəmaləddin - Dinin gözəli, dinin camalı.

Cəmali - Üzü gözəl olan, gözəllik sahibi.

Cəmil - Gözəl, camal sahibi.

Cəmilə - Gözəl, camal sahibi.

Cənab - Böyük, şərəfli.

Çingiz - Sərt və kobud xasiyyətli, könlü yumşalmayan.

Cərrah - Əməliyyat edən, operator.

Cavad - Səxavətli.

Cəvat - Çox səxavətli, əliaçıq, çox ehsan edən.

Cövdət - Gözəl, qüsursuz, səxavətli, olğun.

Cövhər - Təbiətindən qiymətli,dəyərli.

Cövhərə - Yaradılışdan qiymətli,dəyərli.

Cövhəri - Cövhər sahibi.

Cevri - İncidən, küsdürən.

Cevriyə - İncidən, küsdürən.

Ceyda - Yararlı, hər kəsə yaxşılıq edən.

Ceyran - İncə bədənli, gözəl gözlü bir ceyran cinsi.

Cəzmi - Əzimli, qərarlı.

Cihad - Din uğrunda düşmənlə və nəfsi ilə savaşan.

Cahanfər - Cihanı aydınladan çox gözəl qadın.

Cahangir - Cahanın böyük bir hissəsini ələ keçirən.

Cahanşah - Dünyanın padşahı.

Cavan - Gənc, təzə, dəliqanlı.

Cübeyr - Kiçik qəhraman, kiçik igid.

Cümhur - Xalq cəmiyyəti.

Cüneyd - Kiçik əsgər, əsgərcik.

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину