Facebook Twitter WhatsApp

A

Abdi - Qul olan, kölə olan.

Abdiyyə - Qul olan, kölə olan.

Abdullah -Allahın qulu.

Abid - Qulluq edən, ibadət edən.

Abidə - Allahü təalaya ibadət edən, qulluq edən, zahid, kölə.

Abidin - İbadət edənlər qulluq edənlər.

Adəm - İlk insan və ilk peyğəmbər.

Adil - Ədalətli, doğru, doğruluqdan, haqqdan ayrılmayan.

Adilə - Ədalətli, ədalət sahibi, doğru, doğruluq göstərən, haqpərəst.

Adnan - Üstün insan.

Adniyə - Saleh, Cənnətlik.

Afət - İnsanların qarşısını ala bilmədiyi böyük fəlakət.

Affan - Çirkin şeylərdən qaçan, iffətli, namuslu.

Afitab - Günəş işığı.

Agah - Bilikli, bəsirətli, xəbərdar, oyaq.

Ahi - Yoldaş, dost, səxavətli, igid.

Ahu - Ceyran, maral.

Aişə - Bolluq içində rahat yaşayan.

Akif - Bir şeydə səbat edən. Bir yerdə davamlı oturan, davamlı ibadətlə məşğul olan, dünya dərdlərindən uzaqaşıb Allaha yönələn.

Akifə -Bir şeydə səbat edən. Bir yerdə davamlı oturan, davamlı ibadətlə məşğul olan, dünya dərdlərindən uzaqaşıb Allaha yönələn.

Aqil -Ağıllı, oyaq, zəki. Rəşid, yetkin.

Aqilə -Ağıllı oyaq, zəki. Rəşid, yetkin.

Alim -Çox şey bilən.

Alimə -Çox şey bilən.

Aliyə -Üstün uca, yüksək, şərif və əziz, şan, şərəf sahibi məşhur.

Almaz - Çox qiymətli.

Alpaslan -Qorxusuz, igid, güclü, qüvvətli.

Alpər -Cəsur əsgər, igid əsgər.

Alpərən -Həm din adamı, həm komandir olan igid.

Altəmur -Dəmirin korlaşmış qırmızı vəziyyəti.

Amil -Bir işlə mükəlləf olan, agah olan,əməl edən.

Amilə -Bir işlə mükəlləf olan, agah olan,əməl edən.

Aminə -Qorxusuz.

Amir -Təmir edən.

Arif -Elm və irfan əhli, əmir, komandir.

Arifə -Elm və irfan əhli, əmir, komandir.

Arzu -İstək, həsrət. İstənilən bəyənilən qadın.

Asim -Özünü hər cür pisliklərdən qoruyan, təmiz, namuslu.

Asimə -Özünü hər cür pisliklərdən qoruyan, təmiz, namuslu.

Asiyə -Dirək, acılı qadın.

Aşqın -Aşmış, irəli, üstün, seçkin.

Asuman -Göy, göy qübbəsi, səma.

Ata -Baba, dədə, yaşlı, tərcübəli, bilikli.

Atalay -Tanınmış, məşhur.

Ataullah -Allahın hədiyyəsi, ehsanı, lütfü.

Avni - Yardım edən, köməkçi.

Avniyə - Yardım edən, köməkçi.

Ayfər - Ay işığı.

Ayxan - Qanı parlaq və canlı.

Ayqut - Hədiyyə, mükafat, ödül.

Ayla - Qadın, həyat yoldaşı, xanım.

Aylin - Ayın çevrəsində görülən işıqlı dairə, halqa.

Ayni - Önəmli bir insanın bəyəndiyi qadın..

Ayniyə - Önəmli bir insanın bəyəndiyi qadın..(gözdə)

Aynur - Ay kimi parlaq.

Aypəri - Pəri kimi gözəl.

Ayşəgül - Güləc, gül kimi rəngli, canlı və rahat ömür sürən.

Ayşən - Şən, parlaq, sevimli.

Aytəkin - Ay kimi tək ve yeganə olan, çox dəyərli.

Aytən - Ay kimi parlaq rəngli.

Azra - Bakirə.

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину