Facebook Twitter WhatsApp
  • Əhli Sünnə üçün Dini Kitablar
  • Azərbaycan dilində olan Dini Kitablar siyahısı
  • Rus dilində olan Dini Kitablar siyahısı
  • Gözəl İslam Youtube Kanalımız

Hikmət Əhli buyurdu ki,

"Kasıb-varlı hər kəs elm öyrənməlidir! Varlı üçün daha gözəl olur. Kasıb üçün də elmi ona mal olur." (İmam-ı Maverdi “rahmətullahi aleyh”)

Sizin üçün maraqlı

Sual : Ana və ataya zəkat verilərmi Kimlərə verilməz CAVAB : Anaya, ataya, babaya, nənəyə, övlada, nəvəyə, arvada və kafirə zəkat verilməz. Kasıb olmaq şərti ilə gəlinə, kürəkənə, qayınanaya, qayınataya, qayına, ögey uşağa zəkat verilər. Xala, əmi, dayı, bibi kimi qohum-əqrabaya zəkat vermək daha çox savabdır. İmameynə görə borclu və kasıb. Davamını Oxu...


GÜNÜN SÖHBƏTİ

Uşaqlığı

19-Jan-2022, 09:07


Sevgili Peyğəmbərimiz dünyaya gəldikdən sonra doqquz günə qədər anası Aminə Xatun tərəfindən əmzirildi. Sonra Əbu Ləhəbin cariyəsi Süveybə Xatun onu günlərlə əmzirdi. O dövrdə Məkkə xalqının uşaqlarını bir süd anasına vermələri adət idi.

Məkkənin havası çox isti olduğuna görə, uşaqları havası xoş, suyu şirin olan ətraf yerlərdəki yaylaqlara göndərirdilər. Uşaqlar bir müddət oralarda, verildikləri süd analarının yanında qalardılar. Hər il bu məqsədlə Məkkəyə bir çox süd anaları gələr, hərəsi bir uşağı götürüb aparardılar. Uşaqları böyüdüb təslim etdikdə də çoxlu ödəniş və hədiyyələr alardılar.

Peyğəmbərimizin dünyaya gəldiyi il də yaylaqlarda yaşayan Bəni Sad qəbiləsindən bir çox süd ana Məkkəyə gəlib hər biri, bir uşağı əmzirmək üçün uşaq götürmüşdü. Bəni Sad qəbiləsi Məkkə ətrafındakı qəbilələr arasında şərəfdə, səxavətdə, mərdlik, təvazökarlıqda və ərəb dilində düzgün danışmaqda məşhur olan Qüreyş qəbiləsinin liderləri uşaqlarını, daha çox bu qəbiləyə vermək istəyirdilər. O il Bəni Sad qəbiləsinin yurdunda şiddətli bir quraqlıq və qıtlıq olduğuna görə ödənişlə uşaq əmzirib sıxıntılarından qurtumaq üçün əvvəlkindən daha çox süd anası Məkkəyə gəlmişdi. Xüsusilə də, zəngin ailələrin uşaqlarını götürürdülər. Gələn qadınların hər biri bir uşaq götürmüşdü. Peyğəmbər əfəndimiz yetim olduğu üçün çoxlu ödəniş ala bilməmək düşüncəsilə, hələ Ona talib olan çıxmamışdı. Gələn qadınların içərisində iffəti, təmizliyi, həlimliyi (yumşaqlığı), həyası və yüksək əxlaqıyla tanınmış Həlimə Xatun da var idi. Minik heyvanları zəif olduğu üçün Məkkəyə əvvəlkilərdən gec gəlmişdi. Əri ilə Məkkəni gəzərək zəngin ailələrin uşaqlarını artıq aparmışdılar. Əli boş qayıtmamaq üçün bir uşaq axtarmağa başlamışdılar. Nəhayət, görünüşü ilə hörmət cəlb edən, siması çox sevimli bir şəxsə rast gəldilər. Bu, Peyğəmbərimizin babası Abdülmuttalib idi. Onunla nəvəsini götürmək üçün razılaşdılar. Abdülmuttalib, Həlimə Xatunu Aminənin evinə apardı. Həlimə Xatun belə rəvayət edir: “Uşağın baş ucuna gələndə Onu, yundan bəyaz bir qundağa sarılı, yaşıl ipəkdən bir örtünün üstündə mışıl-mışıl yatarkən gördüm. Ətrafa müşk ətri yayılırdı. Heyrət içində qalıb bir anda Ona elə isindim ki, oyandırmağa qıymadım. Əlimi sinəsinə qoyanda oyandı və mənə baxıb elə bir təbəssüm etdi ki, özümdən getdim. Anası, belə gözəl və mübarək uşağı mənə verməz qorxusuyla dərhal üzünü örtüb qucağıma aldım. Sağ döşümü verdim, əmməyə başladı. Sol döşümü verdim, əmmədi. Abdülmuttalib mənə dedi ki: “Sənə müjdələr olsun ki, xanımlar içərisində sənin kimi nemətə qovuşan olmadı.” Aminə Xatun da uşağını mənə verdikdən sonra belə dedi: “Ey Həlimə, üç gün əvvəl bir nida eşitdim: “Sənin oğluna süd verəcək qadın Bəni Sad qəbiləsindən Əbu Züeyb soyundandır” deyirdi.” Mən də dedim ki; “Mən, Bəni Sad qəbiləsindənəm və atamın ləqəbi Əbu Züeybdir.”

Davamı:

Peyğəmbərimizin (Əleyhissəlam) Uşaqlığı

В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину