Facebook Twitter WhatsApp
  • Əhli Sünnə üçün Dini Kitablar
  • Azərbaycan dilində olan Dini Kitablar siyahısı
  • Rus dilində olan Dini Kitablar siyahısı
  • Gözəl İslam Youtube Kanalımız

Hikmət Əhli buyurdu ki,

"Qul Allahu təalanı arzu edərsə,Allahu təala hər növ maneəni qaldırar və Mevlan`ı tapar."

Sizin üçün maraqlı

Sual: “Həzrəti Davud, mizmar, yəni çalğının müşayiətilə zikr edərdi. Səudiyyə Ərəbistanı və digər İslam ölkələri də daxil olmaqla bu günkü Müsəlmanların hamısı ibadətlərdə mikrofondan istifadə edir. Bu qədər insanın səhv iş görməsi mümkündürmü?” deyirlər. Hər kəsin bunu etməsi bu mövzuda icma olduğunu və bunun caiz olduğunu göstərməzmi? CAVAB. Davamını Oxu...


GÜNÜN SÖHBƏTİ

Günahkar da şəhid olur

01-Oct-2023, 11:59


Sual: Böyük günah işləyən kafir olurmu? Döyüşərkən ölən sərxoş şəhid ola bilərmi?
CAVAB
Əhli-sünnətə görə əməl imandan bir parça deyildir. Bir mömin çox günah işləsə də kafir olmaz, kafir olmadığı üçün şəfaətə qovuşa bilər. Hədisi-şəriflərdə buyuruldu ki:
Böyük günah işləyənlərə şəfaət edəcəyəm. [Nəsai, Tirmizi]
“Şirklə ölməyən hər möminə şəfaət edəcəyəm.” [Buxari, Müslim]

Peyğəmbər əfəndimiz, günahkar möminlərə şəfaət edəcəyini bildirdikdə, Əbüddərda həzrətləri, “Oğrular və zina edən möminlər də şəfaətə nail ola biləcəklərmi?” deyə sual etdi. “Bəli, onlara da şəfaət edəcəyəm” buyurdu. (Xatib)

Qurani-kərimdə məalən buyurulur ki:
“De ki, ey çox günah işləməklə həddini aşan qullarım! Allahın rəhmətindən [bizi əfv etməz deyə] ümidinizi kəsməyin! Çünki Allah, [iman əhlinin] bütün günahlarını heç şübhəsiz əfv edər. Əlbəttə O, sonsuz məğfirət və nəhayətsiz mərhəmət sahibidir.” [Zümər 53]

İmam Qazali həzrətləri buyurur ki:
Günah işləyənə kafir demək olmaz. Hədisi-şərifdə buyuruldu ki:
“Cəbrayıl əleyhissalam mənə dedi ki: “Ümmətinə müjdə ver ki, mömin olaraq ölən hər kəs Cənnətə girəcək.” Zina və oğurluq edən də Cənnətə girəcəkmi, dedim, “Bəli” dedi. Eyni suali üç dəfə soruşdum. Üçüncüsündə isə “Bəli, zina və oğurluq edən mömin də [günahının cəzasını çəkdikdən sonra] Cənnətə girəcək" dedi.” [Buxari, Müslim, Bəzzar]

Burada Əhli-sünnət etiqadı nəzərdə tutulur. Günahda səhlənkarlıq etmək olmaz. Günahlar zəhər kimidir. Hər günah Cəhənnəmə aparır. Amma zərrə qədər imanı olan, axırda Cəhənnəmdən çıxacaq. Lakin içki içən, zina edən insan, elə asanlıqla imanını qoruya bilməz. Böyük günaha davam edənin kafir olması asanlaşır.

Günahkar və ya günah işləyərkən şəhidliyi lazım qılan bir səbəblə ölən və ya öldürülən mömin, şəhiddir.
İbn Abidin həzrətleri buyurur ki:
İşlədiyi günah səbəbilə ölən şəhid olmaz. Günah işləyərkən, şəhidliyi lazım edən bir səbəblə ölərsə, Axirət şəhidi olar və günahının cəzasını da yüklənər. Məsələn, günah işləyərkən başlarına ev dağılıb ölənlər, şəhid olurlar. Ancaq şərab içərək zəhərlənib ölən şəhid olmaz. Şərab içərkən, zülmlə öldürülən şəhid olar. Çünki, şərabdan ölməmiş, başqa səbəblə ölmüşdür. Ancaq şərab günahını da yüklənir. Bir şəxs yol kəsərkən boğularsa şəhiddir. İşlədiyi günahın cəzasını da çəkəcək. Qəsb edilmiş bir at üzərində döyüşərkən ölərsə, yaxud günah işləyənlərin başlarına ev dağılsa şəhid olarlar. İşlədikləri günahın cəzasını da yüklənəcəklər. Həzrəti Rəmlinin bildirdiyinə görə zinadan uşaq doğarkən ölən qadın da şəhid olur. Lakin qadın, uşağını saldırmağa çalışarkən ölərsə şəhid olmaz. (Rəddül-muxtar, c.2, s.253) [İbn Abidinin türk dilində tərcüməsinə, şərab qismi daxil olunmayıb, əsli olanında vardır.]

Hənəfi məzhəbinin böyük alimlərindən Xayrəddin Rəmli həzrətlərinin fətvası belədir:
[Sual: Şərab içən şəxs sərxoş halda zülmlə öldürülərsə şəhid olarmı?
CAVAB
Bəli, şəhid olar. Şərab içmək masiyət [günah] olsa da, şəhid olmağa mane deyildir. Çünki şəhidlik üçün, sərxoş olmamaq və masiyət içində olmamaq kimi bir şərt yoxdur. (Fətavai- Xayriyyə c.1, s.16)]

Günah, şəhid olmağa mane deyildir
Sual:
Bir Müsəlman haram olduğunu bildiyi və inandığı halda bir günahı işləyərkən öldürülsə və ya çökən binanın altında qalsa, yaxud dənizdə boğulsa, bu kimsə şəhid olaraq ruhunu təslim edə bilərmi?

Cavab: Bu mövzuda Maliki məzhəbi alimlərindən Əli Əchüri həzrətləri buyurur ki:
“Yol kəsən quldur suda boğularsa və oğurladığı atın üzərində cihad edərkən öldürülən və bir otaqda günah iş görənlərin üzərinə ev çöksə, bunların hamısı şəhid olar. Çünki, günah səbəbilə ölənlər şəhid olmaz. Günah işləyərkən, şəhidliyə səbəb olan bir hadisə ilə ölərsə, axirət şəhidi olar və günahının cəzasını da yüklənər. Bunun kimi, şərab içib çatlayan şəhid olmaz. Lakin şərab içib, sərxoş halda, zülümlə öldürülən şəhid olar. Çünki, şərabdan ölməyib, başqa səbəblə ölmüşdür. Amma şərab günahı da yüklənər.” Bunlar İbn Abidində də yazılıdır. İbn Nücəymin Əşbah kitabının şərihlərindən Xayrəddin Rəmlinin və Müəyyədzadə Abdürrəhman əfəndinin fətvalarında da qeyd edilir ki:
“Şərab içən, sərxoş halda öldürülsə, şəhid olar. Şərab içmək böyük günahdır, lakin şəhid olmağa mane deyil.”

В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину