Facebook Twitter WhatsApp
  • Əhli Sünnə üçün Dini Kitablar
  • Azərbaycan dilində olan Dini Kitablar siyahısı
  • Rus dilində olan Dini Kitablar siyahısı
  • Gözəl İslam Youtube Kanalımız

Hikmət Əhli buyurdu ki,

“Gözəl əxlaq, gülər üzlülük, comərdlik və kimsəni üzməmək deməkdir.”

Sizin üçün maraqlı

Sual: Adaq yerinə and içmə kəfarəti verilə bilər? Türbələrə adaq adanmaz, deyilir. Bu doğrudurmu? Beyhəqınin rəvayət etdiyi “Təyin etm ədiyi nəzir deyənin, günah olan və ya gücü catmayacaq şeyi nəzir edənin kəfarəti and içmək kəfarətidir ” məalındakı hədisi izah ed bilərsiniz? C AVAB Hədisi şərifdə bu 3 məsələ bildirilmişdir: Nəzirim olsun deyər. Davamını Oxu...


GÜNÜN SÖHBƏTİ

Faiz

02-Oct-2022, 07:40


Sual: Dinimizdə faizin hökmü nədir?

CAVAB

Bu gün faizin, spirtli içkinin, zinanın haram olduğunu bilməyən müsəlman yoxdur. Haramlar zamanla halal olmaz. Aydındır ki, “Zərurətlər, haram olan bir şeyi mübah edər”, ancaq zərurət bitdikdə haramlığı davam edər. Məsələn, susuzluqdan öləcək kimsənin şərabdan başqa içəcək bir şey tapa bilməzsə, ölməyəcək qədər şərab içməsi caiz olar. Daha çox içməsi caiz olmaz. Aclıqdan öləcək kimsənin leş yeməsi də belədir.

Bu və bənzəri vəziyyətlər xaricində faizə halal deyilməz. Faiz haqqında Tərqibdəki hədisi-şəriflərdə buyuruldu ki:

“Həlak edən yeddi şeydən biri faiz almaqdır.” [Buxari]

“Yeddi böyük günahdan biri faiz yeməkdir.” [Bəzzar]

“Faiz alana da verənə də lənət olsun!” [Müslim]

“Bədəninə döymə edənə, etdirənə, faiz alıb verənə lənət olsun.” [Buxari]

“Allahu təala dörd adamı Cənnətə qoymaz: Bunlar, davamlı spirtli içki içən, faiz alan, yetim malı yeyən və ana-atasına asi olandır.” [Hakim]

“Faiz 73 qisimdir. Ən aşağısı adamın anası ilə zina etməsi kimidir.” [Hakim]

“Bir dirhəm faiz alıb vermək otuz zinadan günahdır.” [Tabərani]

“Daim faiz yeyən sonunda kasıblığa düşər.” [İbni Macə]

“Qiyamət yaxınlaşdıqca faiz, zina və içki çoxalar.” [Tabərani]

 

Qeyri-müsəlman ölkəsində

Faiz haqqında bir çox hədisi-şəriflər vardır. Quranı-Kərimdə Bəqərə surəsi 275-ci ayəti-kəriməsində, “Alış-verişin halal, faizin haram” olduğu bildirilir.

Əcnəbi ölkələrdə müsəlmanların qeyri-müsəlmanlara borc verib, onlardan faiz almalarının caiz olduğu Mültəkada yazılıdır. Məcmaül ənhürDürərdəki hədisi-şərifdə qeyri-müsəlman ölkələrdə müsəlmanların kafirlərdən faiz almalarının caiz olduğu bildirilmişdir. Bundan başqa zərurət xaricində faiz hər yerdə hər zaman haramdır. (Cövhərə)

Faiz yalnız İslam dinində deyil, səmavi dinlərin hamısında haramdır. Fətavayi Xayriyyədə buyurulur ki:

“Zimmi [qeyri-müsəlman] zimmiyə əlli manat borc verib, faizi ilə birlikdə əlli beş manat alsa, beş manatı geri verməsi lazımdır, çünki, faiz hər dində haramdır.”

Faiz borc verməkdə, girovda və alış-verişdə olur. Fiqh kitablarında faizin yetmişdən çox növünün olduğu bildirilir. Bunun üçün alış-veriş və başqa sözləşmə edəcək kəslərin hansı hallarda faiz olduğunu yaxşıca öyrənməsi lazımdır. Bu bilgiləri öyrənmək fərzi-ayndır. Bilməyən fərqində olmadan faiz alıb verər, beləcə böyük günaha girmiş olar. Haram olduğunu bilmədiyi üçün tövbə etməz.

İmam Rəbbani həzrətləri buyurur ki:

Daha çoxunu ödəməsi şərti ilə borc vermək faizdir. Haram razılaşma ilə ələ keçən malın hamısı haram olar. Məsələn, 12 kilo ödəmək şərti ilə on kilo buğda borc verilsə, 12 kilonun hamısı haram olar. Artıq alınan 2 kilo qul haqqı olduğu üçün, geri verilməsi lazımdır. On kilosu da haram olduğu üçün kasıba sədəqə olaraq verilər.

Bir tənəkə südün içinə qoyulan bir stəkan sidik südün hamısını nəcasət edər. Faizlə borc verilən pulun faizini əsas puldan ayırmaq mümkün olmaz, süddə olduğu kimi hamısı çirklənmişdir.

Sual: Almaniyada bəziləri, “Avropa İslam ölkəsi deyildir, dar-ül-hərbdir” deyə bəzi şeylər edirlər. Qanunlara tabe olmaq, faiz almaq, sığorta etdirmək, saqqal kəsmək, Cümə qılmamaq, xaç taxmaq, yalan danışmaq kimi şeylər caizdirmi?

CAVAB

Dar-ül-hərbdə də olsa İslam bilgilərinin məşhur olduğu yerdə müsəlmanların çoxunun bildiyi şeyləri bilməmək, öyrənməmək üzr olmaz, günah olar. Küfrə səbəb olan bir işi bilərək etmək küfr olar. Belinə zünnar deyilən keşiş kəmərini bağlamaq, xaç taxmaq və küfrə məxsus şey geymək də belədir.

Kafirlərin bayram günlərində, o günə məxsus şeylərindən onlar kimi istifadə etmək də küfr olar. Bunlardan yumor üçün, başqalarını güldürmək üçün, zarafat üçün istifadə etmək də küfrə səbəb olar. Etiqadının doğru olması fayda verməz. Ancaq bunlardan hərbdə düşmənə qarşı, sülh vaxtı zalıma qarşı hiylə olaraq istifadə etmək küfr olmaz. Peyğəmbər əfəndimiz, “Hərb hiylədir” buyurdu.

Yalan da üç yerdə caizdir. Biri hərbdədir. Din düşmənlərindən qorunmaq və ya müsəlmanları qorumaq üçün yalan caizdir. (Uyun-ül bəsair, Hadiqa)

Kafir ölkəsində müsəlmanların seçəcəyi imamın Cümə qırdırması məqbuldur. (Rədd-ül Muxtar)

Əhli kitabın kəsmiş olduğu heyvan əksi sabit olmadıqca, təmiz qəbul edilir. (Əşbah)

İbni Abidin həzrətləri buyurur ki:

“Qeyri-müsəlman ölkələrdə onların qanunlarına itaət etmək [qarşı gəlməmək] zərurəti vardır. Mallarına, canlarına, namuslarına xəsarət yetirmək əsla caiz deyildir.” [Rədd-ül Muxtar qazılıq bəhsi]

Əbdülgani Nablusi həzrətləri buyurur ki:

“Hökümət mübah bir işi qadağan edərsə, bu əmrə itaət vacib olar. Özünü təhlükəyə atmaq caiz olmaz.” [Hadiqa s.143]

Muhamməd Hadimi həzrətləri buyurur ki:

“Hökümətin əmr etdiyi hər mübaha əməl etmək millətə vacib olar.” [Bəriqa s.91]

Bu üç əsərdə də görüldüyü kimi müsəlman dünyanın harasında olursa olsun istər müsəlman ölkələrdə, istər qeyri-müsəlmanların olduğu yerlərdə onların qanunlarına etiraz etməməsi, gözəl əxlaqı ilə hər kəsə örnək olması lazımdır.

 

Davamı üçün tıklayın

В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину