Facebook Twitter WhatsApp

Zöhr Namazı

Zöhr Namazının Qılınışı
(10 rükətdir. 4 rükət ilk sünnət,4 rükət fərz,2 rükət son sünnət)
Dörd rükət ilk sünnətin qılınışı Dörd rükət fərzin qılınışı
1-ci Rükət 1-ci Rükət

-Niyət edilir

-Təkbir gətirilir

-Sübhanəkə oxunur

-Əuzu Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Zamnı-surə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

-İkinci rükət üçün ayağa qalxılır

-Qamət gətirilir

-Niyət edilir

-Təkbir gətirilir

-Sübhanəkə oxunur

-Əuzu Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Zamnı-surə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

-İkinci rükət üçün ayağa qalxılır

2-ci Rükət 2-ci Rükət

-Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Zamnı surə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

-Oturulur (İlk oturuş)

-Əttəhiyyətü oxunur

3-cü rükət üçün ayağa qalxılır


-Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Zamnı surə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

-Oturulur (İlk oturuş)

-Əttəhiyyətü oxunur

3-cü rükət üçün ayağa qalxılır

 

3-cü Rükət 3-cü Rükət

-Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Zamnı-surə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

4-cü rükət üçün ayağa qalxılır

-Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

4-cü rükət üçün ayağa qalxılır

4-cü Rükət 4-cü Rükət

-Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Zamnı surə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

-Oturulur (Son oturuş)

-Əttəhiyyətü oxunur

-Salli və Barik oxunur

-Rəbbənə atina duası oxunur

-Salam verilir

Ara vermədən, bir şey oxumadan Allahümmə əntəssəlamü.... oxunduqdan sonra dərhal ayağa qalxılıb Fərz qılınır.


-Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

-Oturulur (Son oturuş)

-Əttəhiyyətü oxunur

-Salli və Barik oxunur

-Rəbbənə atina duası oxunur

-Salam verilir

Ara vermədən, bir şey oxumadan Allahümmə əntəssəlamü.... oxunduqdan sonra dərhal ayağa qalxılıb son sünnət qılınır.

2 rükət  son sünnətin qılınışı
1-ci Rükət

-Niyət edilir

-Təkbir gətirilir

-Sübhanəkə oxunur

-Əuzu Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Zamnı-surə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

-İkinci rükət üçün ayağa qalxılır

2-ci Rükət

-Bəsmələ oxunur

-Fatihə oxunur

-Zamnı surə oxunur

-Rukuya gedilir

-Səcdəyə gedilir

-Oturulur (Son oturuş)

-Əttəhiyyətü oxunur

-Salli və Barik oxunur

-Rəbbənə atina duası oxunur

-Salam verilir


Allahümmə əntəssəlamü.... dedikdən sonra üç dəfə istiğfar deyilir. Ayətəl kürsi oxunub təsbeh çəkilir. Sonra dua edilərək namaz tamamlanır.


Kitablarımız Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən yoxlanışdan keçərək, nəzarət markası ilə markalanmışdır.

В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину