Facebook Twitter WhatsApp

İqaməAllahü-əkbər...................................................4 dəfə

Əşhədü ən lə iləhə illəllah...............................2 dəfə

Əşhədü ənnə Muhammədən Rəsulullah...........2 dəfə

Hayyə aləs-saləh.............................................2 dəfə

Hayyə aləl-fələh..............................................2 dəfə

Qadqamə tis-salətü.........................................1 dəfə

Qadqamə tis-saləh...........................................1 dəfə

Allahü-əkbər....................................................2 dəfə

Lə iləhə illəllah................................................1 dəfə


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину