Facebook Twitter WhatsApp

Kitabı-müqəddəsdə Əhməd ismi

Sual: Peyğəmbər əfəndimizin adının müqəddəs kitablar dedikləri Tövrat və İncildə keçdiyi Qurani-kərimdə bildirilmişdir?
CAVAB
Bəli, bildirilmişdir. Allahü təala bütün din kitablarında, bir son Peyğəmbərin gələcəyini və bu son Peyğəmbərin insanları ən doğru yola, hidayət yoluna qoyacağını bəyan etmişdir. Bu ifadə həm Tövratda, həm də bir çox dəyişdirmələrə baxmayaraq İncillərdə vardır. Belə ki, Yuhanna İncilinin 16-cı babının 12 və 13-cü ayələrində, Mənim sizə söyləyəcəyim bir çox şeylər var, lakin siz hələ bunlara təhəmmül edə bilməzsiniz. O gəldiyi zaman sizi bütün həqiqətlərə çatdıracaqdır deyilərək Muhamməd əleyhissalamın gələcəyi bildirilmişdir.


Barnabas İncilinin 72, 96, 136, 163-cü qisimlərində Həzrəti İsa həvarilərinə, Bir son Peyğəmbər gələcək, ismi Əhməd olacaq, o gələnə qədər pozulmuş İncili təkrar düzəldəcək və yeni bir kitab gətirəcək dediyi bildirilmişdir. Qurani-kərimdə buyurulur ki:
Məryəm oğlu İsa, “Ey İsrayıl oğulları! Mən sizə Allahın peyğəmbəriyəm. Tövratın təsdiqçisi və məndən sonra gələcək bir peyğəmbərin müjdəcisi olaraq gəldim ki, o peyğəmbərin ismi [Muhamməd ismilə eyni mənada olan] Əhməddirdemişdi. Ancaq o rəsul onlara bürhanla [sübutlarla, dəlillərlə, möcüzələrlə] gəldiyi zaman bu açıq-aşkar cadudur, sehirdir dedilər.” [Saf 6]

Bir hədisi-şərifdə də buyurulur ki:
“Nəcaşi Həbəşistana gedən Əshabı-kirama dedi ki: Görmüş kimi bilirəm ki, Muhamməd əleyhissalam Allahın peyğəmbəridir. O, əlbəttə İsa əleyhissalamın müjdələdiyi insandır. Əgər hökmdarlıq səbəbilə xalqın işini yüklənməmiş olsaydım, əlbəttə onun yanına gedər, onun ayaqqabılarını daşıyardım.” [Əbu Davud]


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину