Facebook Twitter WhatsApp

Həcdə cəzaya səbəb olan hallar

Cəzaya səbəb olan hallar dörd yerə ayrılır: Bunlar aşağıdakılardır:

1- İri buynuzlu (dəvə və ya mal) kəsməyə səbəb olanlar.

2- Xırda buynuzlu (qoyun və ya keçi) kəsməyə səbəb olanlar.

3- Sədəqə verməyə səbəb olanlar. (Fitrə miqdarı)

4- Əvəzini ödəməyə səbəb olanlar.

İri buynuzlu (dəvə və ya mal) kəsməyə səbəb olanlar:

1- Ərəfat vaqfəsindən sonra və ziyarət təvafından əvvəl cima (cinsi əlaqə) etmək. (Ərəfatda qalmadan əvvəl olarsa həcci pozular)

2- Ziyarət təvafını cünub (qüslsüz) olaraq etmək.

3- Xırda buynuzlu (qoyun və ya keçi) kəsməyə səbəb olanlar:

4- Qudum və ya vida təvafını cünub olaraq etmək.

5- Bir üzvün tamamına ətir vurmaq.

6- Saçına yağ sürtmək və ya xına yaxmaq.

7- Tikişli paltarı tam bir gün geyinmək.

8- Başını bir şeylə örtmək.

9- Təraş olmaq.

10- Qoltuq və ya üz tüklərini və yaxud boynundakı tükləri qopartmaq.

11- Dırnaq kəsmək.

12- Həccin vaciblərindən birini tərk etmək və ya vaxtında etməmək.

Fitrə miqdarı sədəqə verməyə səbəb olanlar:

1- Bir üzvdən az bir yerə ətir vurmaq.

2- Bir gündən az paltar geyinmək.

3- Başın və ya saqqalın dörddə birindən daha azını təraş etmək.

4- Bir dırnaq kəsmək.

5- Qudum və ya vida təvafını dəstəmazsız etmək.

6- Vida təvafından bir şavtı tərk etmək.

7- Cəmrələrdə atılan daşlardan birini əskik atmaq.

8- Başqasını təraş etmək və başqasının dırnağını kəsmək.

Fitrə miqdarından az sədəqə verməyə səbəb olanlar:

Bit və ya çəyirtkə öldürmək.

Əvəzini ödəməyə səbəb olanlar:

Ov heyvanını öldürmək. Ayrıca, Hərəmin kəsilməsi haram olan bitkilərini kəsmək.


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину