Facebook Twitter WhatsApp

Q

Qılınc - İki tərəfi kəskin qədim bir silah.

Qismət - Taleh, nəsib, qədər.

Qiymət - Dəyər, baha, qarşılıq, etibar, məqbul olmaq.

Qorqud - Böyük dolu dənəsi.

Qabil - Qəbul edən, öndə olan.

Qalibə - Üstün gələn, yenən.

Qalib - Hakim və üstün.

Qəni - Zəngin.

Qəzəl - Geyil, ceyran, ahu.

Qəzənfər - İgid, aslan kimi cəsur.

Qazi - Müharibədən sağ qayıdan.

Qədəm - Ayaq, addım.

Qədər - Xeyrin və şərin Allahdan gəldiyinə  inanan.

Qadir - Tükənməz güc və qüdrət sahibi.

Qədri - Etibarlı, şərəfli, qiymətli.

Qədriyə - Etibarlı, şərəfli, qiymətli.

Qaim - Dayanan, ayaqda dayanan, mövcud.

 Qələndər - Dünyadan əl-ətək çəkib boş gəzən dərviş.

Qəmər - Ay.

Qasım - Verən, bəxş edən.

Qayyim - Güdüb-gözləyən, qayğısına qalan.

Qüddusi - Müqəddəs, ülvi, pak.

Qüdrət - Qüvvət, taqət, güc, varlıq, əhliyyət, qabiliyyət.

Qüdsi - Mübarək, müqəddəs.

Qüdsiyyə - Mübarək, müqəddəs.

Kündəm - İtaətli, hörmətli.

Qutan - Mübarək, qutsal, xoşbəxt.

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину