Facebook Twitter WhatsApp

O

Oğuz - Doğru, sağlam, güclü, gənc.

Oğuzxan - Oğuzların hökmdarı.

Okan - Dərrakəli, qavrayışlı.

Oqtay - Hiddətli, qızğın, əsəbi.

Olcay - Taleh, iqbal, qədər.

Orxan - Şəhərin hakimi.

Ozan - Xalq şairi, çox danışan.