Facebook Twitter WhatsApp

Yaxanı örtmək nə deməkdir

Yalnız Quran deyənlərlə və 19-culuq batil dinində olanlar Nur surəsinin “Mömin qadınlara de: [Yad kişilərə baxmaqdan ] çəkinsinlər, namuslarını qorusunlar, [əl, üz kimi] görünən hissədən başqa  ziynətlərini [Saç və boyun kimi ziynət əşyası taxılan yerləri] göstərməsinlər, baş örtülərini yaxalarına qədər, [saç, qulaq və boyunlarını] örtsünlər!” məalındakı 31-ci ayətinin yalnız ziynət taxmağı qadağan etdiyini, bir də yalnız yaxa hissəni örtməyi əmr etdiyini söyləyirlər. Başqa maddədə kifayət qədər izah etmişdik, amma bir məsələni xüsusilə qeyd etmək istəyirik. Nəsrəddin müəllimin qəbri üçün dörd tərəfi açıq, ancaq qapısında böyük bir qıfıl var deyirlər. Bu zaman qıfılın nə əhəmiyyəti var. Dəvəquşunun başını quma soxaraq gizləndiyini düşünməsinə bənzəməzmi? Bu bidətlərə görə qadın hər tərəfini açıb sadəcə yaxasını bağlayar və beləcə təsəttür əmrinə riayət edər, bu qədər gülünc, cəfəngiyyat bir iddia olarmı?
İsra surəsinin “Ata-anana uf demə” məalındakı 23-cü ayətini oxuyan ata-anasına uf deməsə, lakin gözlərini çıxarıb, qulaqlarını kəssə, çubuqla döydükdən sonra da “ Mən uf demədim, Quranın əmrinə tabe oldum” deyərsə, Qurana tabe olmuş olarmı? Əlbəttə ki, Qurani-kərimdə ən yüngül xüsus söylənilir, daha ağırları qadağandır. “Sənə endirdiyim Quranı insanlara açıqla” əmrinə uyaraq Rəsulullah əfəndimiz ayətləri izah etmişdir. Bu ayətin mənası “Ata-ananı incitmə, hətta uf belə demə” deməkdir. [Beydavi]
İsra surəsinin “Zinaya yaxınlaşmayın” məalındakı 32-ci ayəti də eyni mənadadır. Pis adam pis bir qadınla eyni yataqda yatsa, zinadan başqa hər şeylə məşğul olub sonra da “ Quran zinaya yaxınlaşmayın” deyir,  mən zina etmədim desə, günah işləmiş olarmı? Bu ayətin mənası da açıqlanmışdır. Zinaya yaxınlaşmayın demək “Zinaya aparacaq səbəb, hərəkət və işlərdən çəkinin, yad qadınları düşünməyin, onlarla danışmayın, onlara baxmayın, onlarla əllə görüşməyin, onlara baxmayın, onları qucaqlamayın, öpməyin” deməkdir.

Yad qadınlara baxmaq zinaya aparan yollardan biridir. Bunun üçün hədisi-şəriflərdə buyurulur ki:

“Yad qadın gördükdə başını ondan çevirənlərə Allahu təala ibadətin dadını duyurar.” [Hakim]
“Qadının üz və əlindən başqa bütün bədəni övrətdir.” [ Əbu Davud]
Rəsulullah əfəndimizin bu açıqlamasından sonra, “Baş örtülərini yaxalarına qədər örtsünlər” ayəti bütün bədəni örtsünlər, boyun, yaxa və boyun hissəni də örtsünlər, deməkdir. Bəzi qadınlar şərf taxsalar da, bu hissələri açıq qalır. Bu, heç bir yer açıq qalmasın deməkdir. Həzrəti Aişə validəmiz də bildirir ki, “Təsəttür ayəti gələndə mühacir qadınlar dərhal önlüklərini cırıb başlarını örtdülər.” [Buxari]
Hər kəs Qurani-kərimdən hökm çıxara bilsəydi, “Quranı insanlara açıqla” buyurulmaz və hədisi-şəriflər lazımsız olardı. Qurani-kərimin 17 yerində Rəsulullaha “De ki, mənə tabe olun” buyurulur. Allahu təalanın Rəsuluna tabe olub Onun bildirdiyi şəkildə təsəttürə riayət etməlidir! Bir qadın açıq gəzərsə kafir olmaz. Lakin örtünmənin lazımsız olduğunu söyləyərsə, kafir olar. Günah ilə küfr fərqlidir.
Hər kəsin tibbi kitabı oxuyaraq dərman hazırlamağa, əməliyyat etməyə cəhd etməsi cinayətdir. Yalnız Quran deyərək Qurandan hökm çıxarmağa çalışmaq bundan daha böyük cinayətdir. Yanlış dərman qəbul edən əlil qala və ölə bilər. Lakin yanlış hökm çıxaran imanını itirər, sonsuz əzaba düçar olar. Bidət əhli hədisi-şərifləri bir tərəfə atıb hər kəs Qurana əl uzadanda dinin məhv olacağını, insan sayı qədər din çıxacağını azğınlar çox yaxşı bildikləri üçün Yalnız Quran deyərək dini yıxmağa çalışırlar. Bu oyuna diqqət etməliyik.

 

 

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину