Facebook Twitter WhatsApp

On şey son nəfəsdə imansız getməyə səbəb olar

Bu on şey son nəfəsdə imansız getməyə səbəb olar

1. Allahü təalanın əmrlərini və qadağanlarını öyrənməmək.
2. İmanını Əhli-sünnət etiqadına görə düzəltməmək.
3. Dünya malına, rütbəsinə, şöhrətinə düşkün olmaq.
4. İnsanlara, heyvanlara, özünə zülm, əziyyət etmək.
5. Allahü təalaya və yaxşılıq gəlməsinə səbəb olanlara şükr etməmək.
6. İmansız olmaqdan qorxmamaq

7. Beş vaxt namazı vaxtında qılmamaq.
8. Faiz alıb-vermək.
9. Dininə bağlı olan müsəlmanları aşağı görmək. Bunlara geri qalmış kimi şeylər söyləmək.
10. Əxlaqsız sözləri, yazıları və rəsmləri söyləmək, yazmaq və düzəltmək


Kitablarımız Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən yoxlanışdan keçərək, nəzarət markası ilə markalanmışdır.

В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину