Facebook Twitter WhatsApp

İndi imanlı olduğu halda sonradan imanın getməsinə səbəb olan şeylər

İNDİ İMANI OLDUĞU HALDA, SONRADAN İMANININ GETMƏSİNƏ SƏBƏB OLAN ŞEYLƏR BUNLARDIR

1. Bidət sahibi olmaq. Yəni etiqadı səhv olmaq. (Əhli-sünnət alimlərinin bildirdiyi etiqaddan çox az da olsa ayrılan yolunu azmış və ya kafir olar).
2. Zəif, yəni əməlsiz iman.
3. Doqquz əzasını doğru yoldan çıxartmaq.
4. Böyük günah işləməyə davam etmək.
5. Neməti islama şükrünü kəsmək.
6. Axirətə imansız getməkdən qorxmamaq.
7. Zülm etmək.
8. Sünnətə uyğun oxunan azanı-Muhammədini dinləməmək.
9. Anaya-ataya qarşı gəlmək.
10. Doğru olsa belə, çox and içmək.
11. Namazda tadili-ərkanı tərk etmək.
12. Namazı əhəmiyyətsiz hesab edib öyrənməyə və ailəsinə öyrətməyə əhə-
miyyət verməmək, namaz qılanlara mane olmaq.
13. Spirtli içki içmək.
14. Möminlərə əziyyət etmək.
15. Yalan yerə övliyalıq və din məlumatları satmaq.
16. Günahını unutmaq, kiçik görmək.
17. Təkəbbürlü olmaq, yəni özünü bəyənmək.
18. Ucb, yəni elm və əməlim çoxdur , demək.
19. Münafiqlik, ikiüzlülük.
20. Həsəd etmək, din qardaşına kin saxlamaq.
21. Hökumətinin və üstadının islamiyyətə müxalif olmayan sözünü yerinə yetirməmək.
22. Bir kimsəni təcrübə etmədən yaxşı demək.
23. Yalanda inad etmək.

24. Üləmadan qaçmaq.
25. Bığlarını sünnət miqdarından artıq uzatmaq.
26. Kişilərin ipək geyinməsi.
27. Qeybətdə inad etmək.
28. Kafir olsa da, qonşusuna əziyyət etmək.
29. Dünya üçün çox qəzəbə gəlmək, hirslənmək.
30. Faiz alıb-vermək.
31. Öyünmək üçün paltarının qollarını və ətəklərini artıq uzatmaq.
32. Sehrbazlıq, cadu etmək.
33. Müsəlman və saleh olan məhrəm qohum ziyarətini tərk etmək.
34. Allahü təalanın sevdiyi kimsəni sevməmək, islamiyyəti pozmaq istəyənlə-
ri sevmək. Bu da
HUBBI FİLLAH, BUĞDI FİLLAH adlanır ki, imanın şərtidir.
35. Mömin qardaşına üç gündən artıq kin tutmaq.
36. Zinaya davam etmək.
37. Livata (uşaqbazlıq) edib, tövbə etməmək.
38. Azanı, fiqh kitablarının bildirdiyi vaxtlarda və sünnətə uyğun oxumamaq
və sünnətə uyğun oxunan azanı eşidincə hörmət ilə dinləməmək.
39. Münkəri (haramı) işləyəni görüb gücü çatdığı halda, şirin dil ilə mane
olmamaq.
40. Arvadının, qızının və nəsihət etmək haqqına sahib olduğu qadınların başı,
qolları, ayaqları açıq, bəzəkli, ətirli küçəyə çıxmasına və pislərlə görüşməsinə razı
olmaq.


Kitablarımız Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən yoxlanışdan keçərək, nəzarət markası ilə markalanmışdır.

В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину