Facebook Twitter WhatsApp

Z

Zəfər - Məqsədə çatmaq,qələbə qazanmaq, barışmaq, düşməni yenmək.

Zəfir - Zəfər qazanan, üstün gələn.

Zahid - Dünyaya düşkün olmayan insan

Zakir - Allahı çox anan.

Zamir - Ürək, daxil, vicdan.

Zəhra - Üzü bəyaz və parlaq, nurani üzlü.

Zəkayi - Tez qavrayan, kəskin zəkalı.

Zəkavət - Tez qavrayan, kəskin zəkalı.

Zəkəriyyə - Kişi adam.

Zəki - Təmiz, ağıllı.

Zərafət - Kübarlıq, incəlik, zəriflik.

Zərəngül - Qızıl kimi gül.

Zəriştə - Qızıl tel, incə tel.

Zərrin - Qızıla bənzəyən, qızıl kimi parlaq və qiymətli.

Zeyd - Artan, çoxalan.

Zeynəb - Görünüşü və ətiri gözəl, olqun və dolğun.

Zeynəl - Bəzəkli.

Ziba - Bəzəkli, Yaraşıqlı gözəl.

Zinnur - Nur sahibi, nurlu, işıqlı, parlaq, bəxtiyar.

Zişan - Şanlı, məşhur, çox tanınmış.

Zivər - Bəzək, zinət əhli.

Ziya - İşıq aydınlıq, nur.

Ziyad - Çoxluq, bolluq.

Zübeydə - Ən seçkin, içərisi, xülasa, cövhər.

Zübeyr - Ağıllı.

Zülal - Saf, bərraq.

Züleyxa - Tez yeriyən, yolda əmsalını keçən.

Zülfibar - Dağılmış, yayılmış saç.

Zülfiyar - Sevgilinin saçı.

Zülqarneyn - Vəli və ya peyğəmbərdir.

Zülkifl - İsrailoğullarına göndərilən peyğəmbərlərdəndir. Əsl adı Bişrdir. Elyəsa əleyhissalamdan sonra; hirslənmədən, səbr göstərərək Allahü təalanın əmr və qadağalarını bildirməyi üzərinə aldığı, kəfil olduğu üçün kəfalət sahibi mənasında Zülkifl deyilmişdir.

Zümrüd - Yaşıl rəngdə, şüşə kimi parlaq bir bəzək daşı.

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину