Facebook Twitter WhatsApp

R

Raci - Rica edən, xahiş edən,yalvaran ümidli, diləyən.

Racih - Seçilən.

Rafət - Mərhəmət etmək, acımaq, əsirgəmək.

Rafi - Ucaldan.

Raqib - Rəğbət edən, istəyən.

Rəhim - Möminləri çox sevən, acıyan,yazığı gələn.

Rəhimə - Möminlərə çox acıyan,yazığı gələn qadın.

Rahşən - Parlaq, parlayan.

Ramazan - Çox isti olan, günahları yandıran.

Ramiz - İşarə qoyan, işarəylə danışan.

Rəna - Gözəl, xoş görünən.

Rauf - Çox əsirgəməyən, çox mərhəmət edən.

Rəvzə - Bağça, yaşıllığı bol, çiçəkli bağça.

Rayihə - Ətir, gözəl iy.

Razi - Qəbul edən, xoşnut olan,razı olan.

Rəcayi - Rica edən, dua edən, Allahü təalaya yalvaran

Rəcəb - Mübarək, müəzzəm, möhtərəm; qiymətli.

Rifah - Bolluq, rahatlıq, hər cür sıxıntıdan qurtulmaq.

Rəfət - Acıyan, mərhəmət edən.

Rafət - Mərhəmət etmək, acımaq, əsirgəmək, çox acımaq.

Rəfhan - Var-dövlət içində yaşayan, bolluq içində olan.

Rəha - Qurtuluş, xilas.

Rəis - Baş, başçı.

Rəmidə - Hürkmüş, qorxmuş, hürkək, qorxaq.

Rəngin - Rəngli, boyalı, gözəl.

Rəşad - Xalqın yolunda getmək, doğru yol.

Rəşid - Ağıllı, olqun, düz yola aparan.

Rəşidə - Ərimiş, yetkinləşmiş, olqunlaşmış.

Rəsul - Elçi. Yeni bir kitab ilə gönderilen peyğəmbər.

Reyhan - Ruzi, mərhəmət, gözəl.

Ridvan - Razı, məmnun.Cənnətin qapısındakı mələk.

Rüfət - Yüksəklik, ucalıq, böyük rütbə.

Riqqət - İncəlik,nəzakət

Rza - Qədərə razı olan. Təsəvvüfdə iradənin yox edilməsiylə əldə edilən məqam,dərəcə.

Rüçxan - Üstün olan.

Rugəş - Təravətli üzlü, təzə üzlü

Ruhən - Gülər üzlü, müjdə verən.

Ruqiyyə - Füsunlayıcı gözəllikdə olan.

Rumeysa - Böyük ulduz.

Ruşən - Açıq- aşkar,, parlaq, bəlli,.

Rüveydə - Xoş, incə, nəzakətli.

Rüveyhə - İncəlik, zəriflik.

Ruzənin - Çiçək kimi gözəl üzlü.

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину