Facebook Twitter WhatsApp

P

Pakizə - Çox təmiz, xoş və gözəl saf, yaxşı, ləkəsiz

Pəndiyə - Öyüd verən.

Pərən - Ülkər ulduzu.

Pəri - Çox gözəl, cazibədar.

Pəridə - Uçaraq yüksəlmiş, rəngini atmış.

Pərixan - Pərilər padşahı.

Pəyami - Xəbərçi.