Facebook Twitter WhatsApp

B

Babacan - Cana yaxın, əmin, anlayışlı.

Baha - Dəyər, qiymət, zəriflik, üstünlük.

Bahadır - İgid, cəsur, qəhrəman.

Bəhri - Dəniz kimi gözü könlü geniş.

Bəhriyə - Dəniz kimi gözü könlü geniş.

Bəxtigur - Qisməti bol.

Banu - Ev qadını.

Bəsid - Sadə, düz, problemsiz.

Bəsidə - Sadə, düz, problemsiz.

Bəsri - Görmə qabiliyyəti güclü.

Bəsriyə - Görmə qabiliyyəti güclü.

Battal - Qəhrəman, cəsur, çox böyük.

Batu - Güclü, qüdrətli.

Bədir - Dolunay. Ayın on dördü kimi gözəl.

Bədri - Dolunay kimi gözəl və nurlu.

Bədriyə - Dolunay kimi gözəl və nurlu.

Bəgüm - Hörmətə layiq qadın, xanım.

Bəhcət - Sevinc, gülər üzlü, şirin.

Bəhic - Şən, gülər üzlü, şirin.

Bəhicə - Şən, gülər üzlü, şirin.

Bəhiyə - Gözəl, gözə xoş gələn qadın.

Bəhlul - Çox gülən, xeyir sahibi, səxavətli.

Bəhmən - Zəki, anlayışlı, tədbirli.

Bəhnan - Yaxşı xasiyyətli, gülərüzlü, hamı tərəfindən sevilən.

Bəhram - Mərih ulduzu.

Bəhzat - Soyu gözəl, əsil-nəcabətli.

Bəkir - İlk uşaq. Gənc, təzə.

Bəktayi -Yaşıd, bərabər,eyni.

Bənan - Barmaqla göstəriləcək qədər gözəl.

Bəngi - Sonsuz, tiryaki.

Bəra - Fəzilət, məziyyət, yaxşılıq.

Bərat - Xeyirli bir işin qarılşığında əfv olunmaq.

Bərəkət - Bol və verimli.

Bərən - Quzu.

Bərin - Mənən çox yüksək, uca yaradılışlı.

Bərirə - Ehsan sahibi, sadiq.

Bərkan - İşıldayan, parıldayan.

Bərkin - Güclü, sağlam.

Bərna - Gənc, cəsur, cavan.

Bəsəmət - Gülər üzlü.

Bəşər - İnsan.

Bəsim - Şən, gülər üzlü.

Bəsimə - Şən, üzügülər.

Bəşir - Müjdələyən. Gülər üzlü.

Bətigül - Gül kimi ətirli məktub.

Bətül - Kişilərdən çəkinən, ibadətə düşkün, namuslu və çox təmiz qadın. Həzrəti Fatimə və Həzrəti Məryəmin ləqəbi.

Bəyxatun - Xaqanın xanımı.

Bəyləm - Çiçək dəstəsi, buket, təqdimat.

Bəyza - Çox bəyaz, çox təmiz, parlaq.

Bilal - Su.

Bilgə - Biliyi ilə ,davranışları bir-birinə uyan.

Bilgəxan - Dərin bilik sahibi xaqan.

Bilgəxatun - Dərin bilik sahibi qadın.

Birgül - Tək və bənzərsiz gül.

Bişr - Gülər üzlü.

Buğra - Erkək dəvə, hindi, aslan.

Buket - Dəstə, çiçək dəstəsi.

Bülənt - Yüksək, uca, uzun.

Burak - Peyğəmbər əfəndimizin Meracda mindiyi at.

Bürc - Təzə budaq, tumurcuq.

Bürçin - Dişi maral.

Bürcü - Gözəl ətirli.

Burxan - Sağlam dəlil.

Büşra - Müjdə, sevinc, xeyirli xəbər, tələsik, dərhal.

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину