Günün söhbəti

Kitabı-müqəddəsdə Əhməd ismi

01-Feb-2023, 08:34

Sual: Peyğəmbər əfəndimizin adının müqəddəs kitablar dedikləri Tövrat və İncildə keçdiyi Qurani-kərimdə bildirilmişdir? CAVAB Bəli, bildirilmişdir. Allahü təala bütün din kitablarında, “ bir son Pey ğə mb ə rin g ə l ə c ə yini ” və bu son Peyğəmbərin insanları ən doğru yola, hidayət yoluna qoyacağını bəyan etmişdir. Bu ifadə həm Tövratda, həm də bir çox dəyişdirmələrə baxmayaraq İncillərdə vardır. Belə ki, Yuhanna İncilinin 16-cı babının 12 və 13-cü ayələrində, “ M ə nim siz ə s ö yl ə y ə c....Ardı Var...


Davamını Oxu