Gözəl İslam / Danışarkən sözü kəsmək

Danışarkən sözü kəsmək

Sual: Danışarkən sözü kəsməyin dindəki yeri nədir?

CAVAB

Danışanın sözünü kəsmək nəzakətsizlikdir. Hədisi-şərifdə buyuruldu ki:

“Bir din qardaşı danışarkən susmaq mürüvvətdəndir.” [Hatib]

Mürüvvət, insanlıq, igidlik, yaxşılıq, səxavət, faydalı olmaq kimi mənalara gələr ki, halların ən gözəlinə riayət etmək deməkdir.

 

10-04-2018, 10:56
Geri