Gözəl İslam / İtki duası

İtki duası

Sual: İtirdiyimiz bir əşyanı tapmaq üçün dua varmıdır?
CAVAB
İtirilmiş, oğurlanmış bir əşyanı tapmaq üçün, [hər gün 25 dəfə] “Ya cami’annasi li-yəvmin la raybə fihi innallahə la yuhlif-ül mi’ad icma’ bəyni və bəynə ......” duası oxunmalıdır. Tapana qədər oxumağa davam etmək lazımdır. Nöqtələrin yerində itirilmiş əşyanın adı deyilməlidir. (İbni Abidin)
Başqa bir dua: 
Bir əşyası itən, oğurlanan şəxs hər gün iki rəkat namaz qılıb salamdan sonra, “Allahümmə ya Hadi və ya Raddəddalləti, ərdid aləyyə dalləti bi-izzətikə və sultanikə fə-innəha min fədlikə və atəikə” oxumalıdır. (Bostan-ül-arifin)

14-03-2018, 12:47
Geri