Gözəl İslam / Tam Elmihal Səadəti-Əbədiyyə

Tam Elmihal Səadəti-Əbədiyyə

“Tam Elmihal Səadəti-Əbədiyyə” kitabının qiymət və əhəmiyyətini ikinci səhifəsində böyük islam alimi Seyyid Abdulhakim Arvasi həzrətlərinin qiymətli oğlu, İstanbulda Qadıköy müftisi Əhməd Məkki Əfəndi qısa və aydın sözləri ilə bir başa açıqlamış və “Əsrimizin fazillərindən, dövrümüzün bir dənəsinin yazmış olduğu “Səadət-Əbədiyyə” kitabına göz gəzdirdim. Bu kitabda kəlam, fiqh və təsəvvüf bilgilərinə rast gəldim. Bu bilgilərin hamısını nübüvvət qaynağından almış olanların kitablarından toplanmış olduğunu gördüm. Bu kitabda Əhli-sünnət vəl camaat etiqadına uyğun olmayan heç bir məlumat, heç bir söz yoxdur” buyurmuşdur. Minə yaxın əsər əsasında və uzun bir müddətdə hazırlanan bu misilsiz kitab üç qisimdən ibarətdir.

Səifə 1248
9-07-2020, 02:59
Geri