Gözəl İslam / Azərbaycan övliyaları və mənkibələr

Azərbaycan övliyaları və mənkibələr

Bu kitabımızın birinci bölməsində Azərbaycan ərazisində yaşayan alim və vəlilərdən on böyük Övliyanın həyatları, mənqibələri yer almış, kitabımızın ikinci bölməsində isə digər islam məmləkətlərində yaşayan peyğəmbər, alim və vəlilərin həyatlarında yaşanan ibrətli mənqibələri, kəramətləri haqqında bilgilər, məlumatlar öz əksini tapmışdır.

Səifə 144
26-05-2019, 19:37
Geri