Gözəl İslam / Müminin xüsusiyyətləri

Müminin xüsusiyyətləri

Möminin mömində yeddi haqqı vardır:

1-Dəvətinə getmək.

2-Xəstə olduqda ziyarətinə getmək.

3-Cənazəsinə getmək.

4-Nəsihət etmək.

5-Salam vermək.

6-Bir zalımın əlindən qurtarmaq.

7-Asqırdığı zaman “Əlhamdülillah” dedikdə, “Yərhamükəllah” demək.

Möminin xeyirlisi, bu altı xüsusiyyətə malik olandır:

1-İbadət edər. 2-Elm öyrənər. 3-Yamanlıq etməz. 4-Haramlardan çəkinər. 5-Heç kimin malına göz dikməz. 6-Ölümü heç unutmaz.

 

15-03-2018, 11:48
Geri