Facebook Twitter WhatsApp

Əhli-Sünnət etiqadında olmaq üçün bu xüsuslara diqqət etməlidir.

Əhli-Sünnət etiqadında olmaq üçün bu xüsuslara diqqət etməlidir.

1. Allahü təalaya xas olan xüsusiyyətləri vardır və zatından ayrıdır.
2. İman artmaz və azalmaz.
3. Böyük günah işləməklə iman getməz.
4. Qeybə iman əsasdır.
5. İman mövzusunda müqayisə olmaz.
6. Allahü təala Cənnətdə görüləcəkdir.
7. Təvəkkül imanın şərtidir.
8. Əməllər (ibadətlər) imandan parça deyildir.
9. Təqdirə iman imanın şərtidir.
10. Əməldə dörd məzhəbdən birinə tabe olmaq şərtdir.
11. Əshabı-kiramın, Əhli beytin və Peyğəmbərimizin xanımlarının hamısını
sevmək şərtdir.
12. Dörd xəlifənin üstünlükləri xilafət sırasına görədir.
13. Namaz, oruc, sədəqə kimi nafilə ibadətlərin savabını başqasına hədiyyə
etmək caizdir.
14. Merac, ruh və bədən olaraq olmuşdur.
15. Övliyanın kəraməti haqdır.
16. Şəfaət haqdır.
17. Məst üzərinə məsh caizdir.
18. Qəbir sualı vardır.
19. Qəbir əzabı ruh və bədənə olacaqdır.
20. İnsanları və işlərini də Allahü təala yaradır. İnsanda iradə gücü vardır.
21. Ruzi halaldan da olur, haramdan da.
22. Övliyaların ruhları ilə təvəssül edilir və onların xətrinə dua edilir.


Səsləndi ol müəzzin, durdu qamət eylədi,
Kəbəyə döndü üzün, həm də niyyət eylədi.

Eşidincə əhli-iman, hörmət ilə dinlədi,
Sonra namaza durub, Rəbbə qulluq eylədi


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину