Facebook Twitter WhatsApp

Haramlardan bəziləri

Sual: Asan anlamaq üçün haramları maddələrlə bildirə bilərsinizmi?

CAVAB

Haram olduğu kitablarda bildirilənlərdən bəziləri bunlardır:

1-Dəstəmazda və qüsldə lüzumdan artıq su istifadə etmək,

2-Nəzir ətinin zənginlərin yeməsi,

3-Asqırıb əlhamdulillah deyənə, yərhamükəllah deməmək,

4-Alkoqollu içkilər içmək,

5-Allahdan başqasına əyilmək,

6-Allahu təaladan başqa bir şeyə and içmək,

7-Allahu təalanın Rahman, Quddüs və Xaliq kimi adları insanlara qoymaq,

8-Dostunun əlini öpmək,

9-Övrət yerini açmaq və başqasının övrət yerinə baxmaq, [Kişinin övrət yeri göbəyi ilə dizi arasıdır. Qadının övrət yeri əl və üz xaric hər yeridir]

10- Dükançıya borc verib, o pul bitənə qədər ondan mal almaq,

11- Başı açıq gəzən qadına yaxınlarının razı olması,

12-Başqasının malından ondan iznsiz istifadə edib yerinə qoymaq,

13-Başlıq pulu almaq,

14-Bayram günü oruc tutmaq,

15-Bəsmələsiz kəsilən və kitabsız kafirlərin kəsdiyi heyvanı yemək,

16-Bidət sahiblərini sevmək və hörmət etmək,

17-Bir günlük qidası olanın dilənməsi və bunu bilənin ona sədəqə verməsi,

18- Bir müsəlmanı yalan sözlərlə tərifləmək,

19-Pivə, kımız və kefir içmək,

20-Birinə qarşılıqsız iş gördürmək,

21-Birinin malını zarafatla götürüb, gizlədərək onu üzmək,

22-Yoluxma xəstəliyin mütləq yoluxmasına inanmaq,

23-Böyüklərin geymələri, yeyib-içmələri haram olan şeyləri uşaqlara etdirmək,

24-Məscidə murdarlaya bilən dəlini və kiçik uşaqları gətirmək,

25-Canlı rəsm çəkmək,

26-Canlı rəsmi beldən yuxarı asmaq,

27-Camaat arasında gəzərək dilənmək və buna sədəqə vermək,

28- Cənazəyə çiçək, çələng aparmaq və buna sədəqə vermək,

29-Cənazəni məscidə salmaq, [Namazını qılmaq üçün də salmaq olmaz]

30-Cümə və bayram xütbələrini nitq söylər kimi söyləmək,

31-Cünubun məscidə girməsi, namaz qılması, quran oxuması, [Heyzli olana bunlar haram olduğu kimi cima etməsi və oruc tutması haramdır]

32-Çalğı çalmaq və dinləmək,

33-Dəyyusluq etmək,

34-Din qardaşına üç gündən artıq küsülü qalmaq,

35-Doyduqdan sonra yeyib-içmək,

36-Kişilərin qızıl üzük taxması,

37-Kişinin xanımını işləyib qazanmağa məcbur etməsi,

38-Kişilərin ipək geyməsi,

39-Kişinin qadına, qadının kişiyə bənzəməsi, məsələn, kişilərin sırğa taxması,

40-Erkək heyvanla dişinin cütləşməsi üçün pul almaq,

41- Əshabi-kiramdan hər hansı birini söymək,

42-Azanı mikrofonla oxumaq,

43-Faiz alıb-vermək,

44-Falçılığı öyrənmək və falçılıq etmək,

45-Fərz namazı üzrsüz qəzaya saxlamaq,

46-Fərz və haramlardan məşhur olanları lüzumu qədər öyrənməmək,

47-Fərzləri tərk etmək,

48-Əxlaqsız söz danışmaq,

49-Gəlinin, bağlı gəlinliklə də olsa yad kişilərə görünməsi,

50-Yeməyib ölmək,

51-Qeybət etmək və dinləmək,

52-Gizli yamalı və qüsurlu malı yeni, sağlam deyə satmaq,

53-Hacılardan torpaq basdı pulu almaq,

54-Xanımını bir dəfəyə üç təlaqla boşamaq,

55-Xanımını döymək, əziyyət etmək, nəfəqəsi tam verməmək,

56-Haram işləməyə başlarkən bəsmələ çəkmək,

57-Haram yeyib içdikdən sonra həmd etmək,

58-Həsəd etmək,

59-Xəstəliyini hər kəsə deyib, halından şikayət etmək,

60-Oğurluq və qəsb,

61-Xəyanət etmək,

62-Xoruz və digər heyvanları döyüşdürmək,

63-Xütbəyə dünya sözü qarışdırmaq,

64-İbadətlərə bidət qarışdırmaq,

65-İcmaya müxalifət etmək,

66-İçalatı və qursağı çıxarılmadan qaynar suda haşlanan toyuğu yemək,

67-İftira etmək,

68-İmamın namazda ehtiyacdan artıq yüksək səslə oxuması,

69-İsraf etmək,

70-Qadınla düz bağırsağından əlaqə girmək,

71-Qadının məhrəmsiz həccə və ya səfərə getməsi,

72-Qadının Quran, mövlud, ilahi oxuyaraq səsini yad kişilərə eşitdirməsi,

73-Qadınların qaşlarını alması,

74-Qadınların kəsilən saç və digər tüklərini kişilərə göstərməsi,

75-Qadınların küçəyə çıxarkən ətir vurması,

76-Kafirlərə ibadətlərində bənzəmək, [Məkruh və küfr olanları da vardır. Məsələn, kafirlər boyadığı üçün onlara bənzəmə niyyəti olmadan yumurta boyamaq məkruhdur. Xristianlara bənzəmək niyyəti olarsa, küfr olar]

77-Qanuna tabe olmayıb, cəzaya, zərərə səbəb olaraq fitnəyə yol açmaq,

78-Quruda, suda yaşayan həşəratı yemək,

79-Qatillik,

80-Özünə nəsihət verənlərə hirslənmək,

81-Özünü təhlükəyə atmaq,

82-Təkəbbür etmək,

83-İylənmiş ət yemək,

84- İt, canavar və digər yırıtıcı heyvanları yemək,

85-Qumar oynamaq,

86-Qurani-kərimə dəstəmazsız toxunmaq,

87-Qurani-kərimi pulla oxumaq və oxutmaq,

88-Qurani-kərimi nəğmə şəklində oxumaq və dinləmək,

89-Abort etdirmək, uşağını saldırmaq, [Zərurət varsa 120 gün içində caizdir]

90-Vəzifəli şəxslər gələrkən hörmət üçün heyvan kəsmək,

91-Malı olduğu halda borcunu ödəməmək,

92-Masturbasiya etmək,

93-Məkkədəki evləri həcc zamanı hacılara pulla kirayə vermək,

94-Məşuqə saxlamaq, siğə deyilən müvəqqəti nikaha girmək,

95-Möhtac olan ana-atasından iznsiz həccə getmək,

96-Mübarək şəxslərin rəsimlərini yüksəyə asmaq və aşağıda saxlamaq,

97-Namaz qılarkən edilməsi haram olan bir hərəkəti xütbə dinlərkən də etmək,

98-Namazda ərəbcədən başqa dildə dua etmək,

99-Namazı üzrsüz pozmaq,

100-Namazları vaxtı girmədən əvvəl qılmaq, vaxtından sonraya saxlamaq,

101-Ölünün övrət yerinə baxmaq,

102-Ölünün bir yerini zərurətsiz kəsmək, [Orqan nəqli cazidir]

103-Pis, nəcis olan şeyləri yemək,

104-Rüşvət alıb,vermək,

105-Saqqalı bir tutamdan qısa edərək sünnəti dəyişdirmək,

106-Saleh ana-atanın haram olmayan əmrlərini yerinə yetirməmək,

107-Salam verənin salamını dərhal almamaq,

108-Sehr [cadu] etmək, etdirmək,

109-Söz daşımaq,

110-Sui-zənn etmək, təcəssüs etmək,

111-Təsiri qəti olan dərmanlardan istifadə etməmək,

112-Uşr verməmək və uşrunu vermədiyi məhsulu yemək,

113-Uyuşdurucu istifadə etmək,

114-Az ödəmək üçün vaxtı gəlməyən çeki, sənədi diskont edərək ödəmək,

115- Bədənə zərər verən şeyləri yeyib, içmək,

116-Yad uşağı öz övladı olaraq elan etmək,

117-Yad kişinin sperması ilə süni mayalanma etdirmək, surroqat ana olmaq,

118-Yalan danışmaq, yalandan and içmək, yalan olaraq söz vermək,

119- Zəkat və sədəqəni, malını haram yerlərə xərcləyənlərə vermək,

120-Zənginliyi və vəzifəsiylə özünü başqalarından üsün görmək,

121-Zina, livata və heyvana təcavüz.

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину